Wstęp

Autor

  • Ewelina Wejbert-Wąsiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacji, ul. Rewolucji 1905 r., 41/43, 90-214 Łódź https://orcid.org/0000-0002-6711-8228

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.01

Bibliografia

Bobrowska E. (2012), Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, nr 1–2(16–17), s. 11–27 https://doi.org/10.12775/AE.2012.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AE.2012.001

Bourdieu P. (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.
Google Scholar

Golka M. (1995), Socjologia artysty, Ars Nova, Poznań.
Google Scholar

Golka M. (2013), The Sociology of the Artist in the Postmodern Era. Pride and Uncertainty, LIT Verlag, Wien–Berlin.
Google Scholar

Gołaszewska M. (1986), Kim jest artysta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

Gromada A., Budacz D., Kawalerowicz J., Walewska A. (red.) (2015), Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce, Fundacja Katarzyny Kozyry, Warszawa https://duszan.com/kozyra/Marne%20szanse%20na%20awanse%20RAPORT.pdf (dostęp: 18.11.2021).
Google Scholar

Ilczuk D., Gruszka-Dobrzyńska E., Socha Z., Hazanowicz W. (2020), Policzone i policzeni! Artyści i artystki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS – Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Google Scholar

Jakubowska A. (red.) (2011), Artystki polskie, Wydawnictwo Szkolne PWN – Park Edukacja, Warszawa–Bielsko-Biała.
Google Scholar

Kowalczyk I. (2010), Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.
Google Scholar

Kowalczykowa A. (2008), Świadectwo autoportretu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Kozłowski M., Sowa J., Szreder K. (2014), Konkluzje badania. Prekarność, projekt, miłość do sztuki, [w:] M. Kozłowski, J. Sowa, K. Szreder (red.), Fabryka sztuki. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 41–45 https://issuu.com/beczmiana/docs/fabryka_sztuki/220 (dostęp: 8.12.2021).
Google Scholar

Krajewski M., Schmidt F. (2016), Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie. Raport końcowy http://wizualneniewidzialne.pl/wp-content/uploads/2016/05/Wizualne-Niewidzialne-Raport-kon%CC%81cowy-v2017.pdf (dostęp: 18.11.2021).
Google Scholar

Poprzęcka M. (1991), Inne? Kobiety i historia sztuki, [w:] A. Morawińska (red.), Artystki polskie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, s. 17–19.
Google Scholar

Sikorska K. (2019), Zwrot edukacyjny z perspektywy artystek. Kilka wstępnych rozpoznań, „Kultura Współczesna”, nr 2(105), s. 91–105.
Google Scholar

Sosnowska J. (2003), Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Świrszczyńska A. (2002), Mówię do swego ciała, Colonel Press, Kraków.
Google Scholar

Talarczyk-Gubała M. (2013a), Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.
Google Scholar

Talarczyk-Gubała M. (2013b), Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sassa kino kobiet w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

Toniak E. (2008), Olbrzymki: kobiety i socrealizm, Korporacja Ha!art, Kraków.
Google Scholar

Toniak E. (red.) (2010), Kobiety i sztuka około 1960 roku: jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne, Neriton, Warszawa.
Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz E. (2018), W stronę socjologii artystki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 66, s. 11–31 i wskazane tam publikacje własne https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.66.02

Pobrania

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Wejbert-Wąsiewicz, E. (2022). Wstęp. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (80), 5–10. https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.01