Kłótnia – jako akt komunikacji małżeńskiej. Próba analizy

Autor

  • Izabela Holak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.57.06

Słowa kluczowe:

kłótnia, małżeństwo, konflikty małżeńskie, komunikacja, relacje małżeńskie

Abstrakt

Problematyka podjęta w artykule, związana jest z pewnym typem relacji małżeńskich. Skupiłam się w nim na kłótniach, do jakich dochodzi między partnerami, ponieważ to one, w moim przekonaniu, decydują w dużej mierze o całokształcie tych relacji. Moje rozważania rozpoczynam od ustalenia znaczeń takich terminów, jak: „kłótnia”, „spór”, „konflikt” czy „kryzys”. Służą one bowiem do opisu zachowań, stanowiących przedmiot moich zainteresowań, są zatem kluczem do ich zrozumienia. Przyjęłam, że to, co decyduje o charakterze małżeństwa, związane jest przede wszystkim z komunikacją między jego partnerami. Komunikację rozumiem tutaj dość szeroko i włączam w jej zakres zarówno wszelkie zachowania werbalne, jak i niewerbalne, które decydują o porozumiewaniu się i wzajemnym okazywaniu uczuć. Wszelkie bariery utrudniające tak rozumianą komunikację prowadzą do konfliktów i kryzysu, a te z kolei przyjmują postać „kłótni” czy „sporów”. Dlatego też centralnym problemem tego artykułu stała się analiza przebiegu i rezultatów kłótni i sporów, do których dochodzi w tego typu związkach.

Bibliografia

Adamski F. (1982), Socjologia małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Google Scholar

Badura-Madej W. (1996), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Wydawnictwo INTERART, Warszawa.
Google Scholar

Belkin G. S. (1984), Introduction to counseling, cyt. za: Szlagura W., Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika, GIPiS ARCAN, 2002–2014, http://www.interwencja-kryzysowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika [dostęp 31.01.2014].
Google Scholar

Campbell A. (1976), Subjective measures of well-being, “Am. Psychol.”, 31, s. 117–124, [w:] E. Papuć (2011), Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, “Curr Probl. Psychiatry”, 12(2), Medical University of Lublin, s. 141–145.
Google Scholar

Caplan G. (1964), Principles of preventive psychiatry, cyt. za: W. Szlagura, Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika, GIPiS ARCAN, 2002–2014, http://www.interwencjakryzy-sowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika [dostęp 31.01.2014].
Google Scholar

Doroszewski W. (1964), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Fischaleck F. (1990), Uczciwa kłótnia małżeńska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 265–270.
Google Scholar

Flanagan J. C. (1982), Measurement of quality of life: current state of the art, “Arch. Phys. Med. Rehabil.”, 63, s. 56–59, [w:] E. Papuć (2011), Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, “Curr Probl. Psychiatry”, 12(2), Medical University of Lublin, s. 141–145.
Google Scholar

Gilliland B. E., James R. K. (1993), Crisis intervention strategies, cyt. za: W. Szlagur a, Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika, GIPiS ARCAN, 2002– 2014, http://www.interwencjakryzysowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika [dostęp 31.01.2014].
Google Scholar

Griffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Google Scholar

Plopa M. (2008), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Google Scholar

Plopa M. (2011), Psychologia rodziny, teorii i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Google Scholar

Rostowski J. (1987), Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, PWN, Warszawa, s. 137–138, 139.
Google Scholar

Slany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
Google Scholar

Sujak E. (1989), Małżeństwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
Google Scholar

Szczepański J. (1966), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa, s. 157.
Google Scholar

Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Sztompka P. (2007), Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków, s.446.
Google Scholar

Wróblewski R. (1998), Wprowadzenie do strategii wojskowej, Wydawnictwo AON, Warszawa, s. 158.
Google Scholar

Szlagura W., Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika, GIPiS ARCAN, 2002–2014, http://www.interwencjakryzysowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika [dostęp 31.01.2014].
Google Scholar

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-staty-styczny-rzeczypospolitej-polskiej-2014,2,9.html, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 [dostęp 29.12.2014].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Holak, I. (2016). Kłótnia – jako akt komunikacji małżeńskiej. Próba analizy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (57), 83-100. https://doi.org/10.18778/0208-600X.57.06