Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 37
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 62
Liczba otrzymanych recenzji – 62
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 70%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy