Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica indeksowane jest przez następujące serwisy:

ARIANTA

BazEkon

BazHum

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

EBSCO

ERIH PLUS

Index Copernicus Journals Master List

MIAR

Polska Bibliografia Naukowa

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.