Jaworzno. Invisibility

Autor

  • Arkadiusz Morawiec Associate Professor; Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Institute of Polish Philology and Speech-Language Pathology, University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.06

Słowa kluczowe:

communist labour camp in Jaworzno, Seweryna Szmaglewska, Kazimierz Koźniewski, Sławomir Mrożek, Stalinist terror in Poland

Abstrakt

The article discussed the literary representations of the communist labour camp in Jaworzno (1945–1956), particularly the short story by Seweryna Szmaglewska entitled Amnestia zastukała dobram (1956), a novel by Kazimierz Koźniewski entitled Bunt w więzieniu (1968), and a short story by Sławomir Mrożek entitled Jaworzno (1985). The discussion also applied to the problem of ideological entanglement of Polish literature and Polish writers (particularly during the Stalinist period), and the reasons for their (and the society’s) “overlooking” the obvious manifestations of communist terror. Its alleged “invisibility” was analogous to the “invisibility” of the crimes committed by the Nazis, allegedly not noticed by the citizens of the Third Reich. Among Polish writers, that analogy between Nazism and communism was indicated by Mrożek, while the similarities of both totalitarian systems were identified also by Szmaglewska and Czesław Miłosz.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowska Janina, “Twarda szkoła ludzi”, Trybuna Ludu 1955, issue 55, p. 4.
Google Scholar

Cenckiewicz Sławomir, Gontarczyk Piotr, “Konfident z wyboru”, Wprost 2006, issue 24, pp. 38–40.
Google Scholar

Dubiel Paweł, “Jan Karol Kalkowski”, Zeszyty Prasoznawcze 1989, issue 4, pp. 5–10.
Google Scholar

Dziurok Adam, “Volksdeutsche w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, KazimierzMiroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007,pp. 52–60.
Google Scholar

Fedorowicz Andrzej, “Przymusowy obóz pracy w Jaworznie. Wzorowy polski łagier”, Polityka 2014, issue 2, p. 54.
Google Scholar

Jędrzejewski Zdzisław, “Pierwszy zakład karny dla więźniów młodocianych w Polsce. «Jaworzno»”, Przegląd Więziennictwa 1961, issue 2, pp. 5–53.
Google Scholar

Justification [to a resolution of the Jaworzno City Council on naming one of the town’s streets after Stanisław Lem], http://www.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/konsultacje_spoleczne/dokument/146/ulica_stanislawa_lema.html [accessed on 18.11.2016].
Google Scholar

Kijowski Andrzej, Dziennik 1955–1969, selection and editing Kazimiera Kijowska and Jan Błoński, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1998.
Google Scholar

Kopka Bogusław, Obozy pracy w Polsce 1944–1950. Przewodnik encyklopedyczny, Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, Ośrodek „Karta”, Warsaw 2002.
Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Bunt w więzieniu, Czytelnik, Warsaw 1968.
Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Słownik swoich i obcych, Iskry, Warsaw 1994.
Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Zimowe kwiaty. Powieść współczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1959.
Google Scholar

Kuźnik Grażyna, Hektary Morela (10 reportaży o COP Jaworzno), [missing publisher, place and year of publication], http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=73070 [accessed on 18.11.2016].
Google Scholar

Lem Stanisław, statement during a Polish Radio show Zapiski ze współczesności, http://ninateka.pl/film/stanislaw-lem-zapiski-ze-wspolczesnosci-3-5 [accessed on 12.11.2016].
Google Scholar

Lustig Tadeusz, Orlęta w Jaworznie. Kartki z pamiętnika, Księgarnia Akademicka, Krakow 1997.
Google Scholar

Łuszczyna Marek, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Znak, Krakow 2017.
Google Scholar

Mandalian Andrzej, “Wieczór w Jaworznie”, in: Braun Andrzej, Mandalian Andrzej, Woroszylski Wiktor, Wiosna sześciolatki. Wiersze, Książka i Wiedza, Warsaw 1951, pp. 39–42.
Google Scholar

Miłosz Czesław, “Rzeka”, in: ibid., Ocalenie, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warsaw 1945, pp. 74–75.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Captive mind, trans. Jane Zielonko, Knopf, New York 1953.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Native Realm. A Search for Self-Definition, trans. C.S. Leach, University of California Press, Berkeley 1981.
Google Scholar

Miroszewski Kazimierz, “Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945–1949)”, Dzieje Najnowsze 2002, issue 2, pp. 23–40.
Google Scholar

Miroszewski Kazimierz, “Miejsce Centralnego Obozu Pracy Jaworzno w polskim systemie więzienno- obozowym”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014, pp. 41–51.
Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliografia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, Baltazar. Autobiografia, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warsaw 2006.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Jaworzno”, Kultura 1985, issue 1/2, pp. 31–39.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Młode miasto”, Przekrój 1950, issue 276, pp. 8–9.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Popiół? Diament?”, Kultura 1983, issue 1/2, pp. 33–41.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Rozmowa”, Dialog 1981, issue 2, pp. 140–141.
Google Scholar

Mrożek Sławomir, “Szyny”, Gazeta Wyborcza 1997, issue 202, p. 15.
Google Scholar

Mróz Tadeusz Kazimierz, “Niepokorni – młodociani więźniowie polityczni z lat 1944–1956”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historiamartyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, pp. 144–156.
Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956, 2nd edition, Ryszard Terlecki, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007.
Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014.
Google Scholar

Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended,vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna,Jaworzno 2007.
Google Scholar

“Odmieniły się role, ale tylko częściowo. Odwiedzamy obóz pracy dla «foksów» w Jaworznie”, Kurier Popularny 1946, issue 210, p. 4.
Google Scholar

Peukert Detlev. J.K., “Codzienność i barbarzyństwo. O normalności Trzeciej Rzeszy”, in: Nazizm. Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, selected and edited by Hubert Orłowski, trans. MariaTomczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, pp. 150–166.
Google Scholar

Piper Franciszek, “Podobóz KL Auschwitz «Neu-Dachs» w Jaworznie 1943–1945”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencji naukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1,Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno2007, pp. 14–28.
Google Scholar

Setkiewicz Piotr, “Podobóz Neu-Dachs w Jaworznie”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Katalog wystawy, Adrian Rams (ed.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2014,pp. 19–39.
Google Scholar

Siedlecka Joanna, “Agent «33» – na swoich i obcych (Kazimierz Koźniewski)”, in: ibid., Kryptonim „Liryka”. Bezpieka wobec literatów, Prószyński i S-ka, Warsaw 2008, pp. 155–201.
Google Scholar

Słomczyński Michał, “Turbiny imienia Stalina”, Życie Literackie 1953, issue 12, p. 2.
Google Scholar

Stanuch Stanisław, “Zwycięstwo nie ma skrzydeł”, Pokolenie 1953, issue 32, pp. 6–7.
Google Scholar

Stephan Halina, Mrożek, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1996.
Google Scholar

Szmaglewska Seweryna, “Amnestia zastukała do bram”, Po prostu 1956, issue 46, p. 5.
Google Scholar

Szwagrzyk Krzysztof, Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951–1955, „Jaworzniacy” – Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom PolitycznymLat 1944–1956, Wydawnictwo Klio, Warsaw–Wrocław 1999.
Google Scholar

Trznadel Jacek, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Wydawnictwo Test, Lublin 1990.
Google Scholar

Woźniczka Zygmunt, “Centralny Obóz Pracy w Jaworznie na tle stalinowskiego systemu represji (1945–1950)”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencjinaukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, vol. 1, Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, pp. 87–113.
Google Scholar

Wyrwich Mateusz, Łagier Jaworzno, 2nd edition, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warsaw 2013.
Google Scholar

“Za drutami, w których nie czai się śmierć. Pod strażą, która nie katuje, pracują w Jaworznie volksdeutsche”, Express Wieczorny 1946, issue 71, p. 2.
Google Scholar

Opublikowane

2018-05-11

Jak cytować

Morawiec, A. (2018). Jaworzno. Invisibility. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 46(8), 127–144. https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.06

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>