Polish literature and the Konzentrationslager. The beginning

Autor

  • Arkadiusz Morawiec Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Faculty of Philology, University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.02

Słowa kluczowe:

Concentration camp literature, definition, concentration camp

Abstrakt

In the article the author discusses the beginnings of Polish camp literature, more precisely: literature referring to the Nazi German concentration camps. For decades it was assumed that the earliest Polish texts of that type were published in 1945. It appears that the first works – reports and memoirs – were published before the outbreak of WWII. In this article, the author discusses them in the historical and historical-literary contexts (mainly in the context of German writings).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Arkadiusz Morawiec - Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Faculty of Philology, University of Lodz

Bibliografia

Abraham M., Juda verrecke. Ein Rabbiner im Konzentrationslager. Introduction K. L. Reiner. Teplitz-Schönau 1934.
Google Scholar

Als sozialdemokratischer Arbeiter im Konzentrationslager Papenburg. Introduction W. Bredel. Moscow 1935.
Google Scholar

Anculewicz Z., “Obóz koncentracyjny w Dachau w reportażu Jerzego Rogowicza.” Mrągowskie Studia Humanistyczne, vol. 2 (2000).
Google Scholar

Aus Hitlers Konzentrationslagern. K. Bürger (ed.). Moscow 1934.
Google Scholar

Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego Trans. W. Grzymski. Foreword F. Ryszka. Notes developed by A. Pankowicz. Warsaw 1990.
Google Scholar

Beimler H., Im Mörderlager Dachau. 4 Wochen in den Händen der Braunen Banditen. Moscow 1933.
Google Scholar

Beimler H., In hitleristishn kontsentracye-lager Dakhau. For vokhn in di hent fun di broyne banditn. Trans. V. L. Z. Varshe 1934.
Google Scholar

Beimler H., W katowni faszystowskich zbirów. Foreword G. Rwala. Moscow 1934.
Google Scholar

Billinger K. [aka Massing P. W.], Schutzhäftling 880. Aus einem deutschen Konzentrationslager. Roman. Paris 1935.
Google Scholar

[Borowski T.], “Czasy pogardy”, [in:] [ibid.], gdziekolwiek ziemia… cykl poetycki. [Warsaw 1942].
Google Scholar

Braunbuch über Reichstagbrand und Hitler Terror. Basel 1933.
Google Scholar

Bredel W., Egzamin. Powieść. Trans. A. Linke. Warsaw 1954.
Google Scholar

Bredel W., Die Prüfung. Roman aus einem Konzentrationslager. London 1934.
Google Scholar

Brunatna księga. Podpalenie Reichstagu i teror [!] hitlerowski. Foreword Lord Marley. Warsaw 1934.
Google Scholar

Cieślak T., Oranienburg-Sachsenhausen. Hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933–1945. Warsaw 1972.
Google Scholar

Czaplejewicz E., Polska literatura łagrowa. Warsaw 1992.
Google Scholar

Deutsch für Deutsche. Leipzig [1935].
Google Scholar

Dunin-Wąsowicz K., Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945. 2nd edition. Warsaw 1983.
Google Scholar

Dymek S., Hans Beimler (1895–1936). Warsaw 1975.
Google Scholar

Escaped Prisoner, The Sonnenburg Torture Camp. New York 1934.
Google Scholar

Fiedor K., Militaryzmowi i faszyzmowi – nie. Carl von Ossietzky, życie i walka. Warsaw 1986.
Google Scholar

Frank B., Der Reisepass. Roman. Amsterdam 1937.
Google Scholar

Frank B., Paszport księcia. Trans. R. Granicy. [Lviv 1938].
Google Scholar

Das Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit. Leipzig [1934].
Google Scholar

Gittig H., Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933 bis 1945. Leipzig 1972.
Google Scholar

Gul R. B., Oranenburg. Čto ja videl v gitlerovskom koncentrationnom lagere. [Paris 1937].
Google Scholar

Hinrichs K., Staatliches Konzentrationslager VII. Eine „Erzihungsanstalt” im Dritten Reich. London 1936.
Google Scholar

Hirsch W., Hinter Stacheldraht und Glitter. Erlebnisse und Erfahrungen in den Konzentrationslagern und Gafängnissen Hitlerdeutschlands. Zürich–Paris 1934.
Google Scholar

Hirsch W., Sozialdemokratische and kommunistische Arbeiter im Konzentrationslager. [Strasbourg] 1934.
Google Scholar

Hornung W. [aka Zerfaβ J.], Dachau – Eine Chronik. Zürich 1936.
Google Scholar

Kachnicz Z., “Muzyka, pieśni i piosenki jako sposób na samoobronę psychiczną więźniów obozów hitlerowskich.” Przegląd Humanistyczny, 2005, issue 2.
Google Scholar

Kiedrzyńska W., “Międzynarodowa bibliografia hitlerowskich obozów koncentracyjnych 1933– 1976.” Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, [vol.] 30 (1981).
Google Scholar

Kiedrzyńska W., Ravensbrück. Kobiecy obóz koncentracyjny. 2nd edition, amended. Warsaw 1965.
Google Scholar

Kogon E., Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Frankfurt am Main 1946.
Google Scholar

Kühnrich H., Der KZ-Staat. Die faschistischen Konzentrationslager 1939 bis 1945. Berlin 1980.
Google Scholar

Kulesza D., Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006.
Google Scholar

Kunicki W., “Liepmann Heinz”, [in:] Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN. Marek Zubyra (ed.) Warsaw 1996.
Google Scholar

Langhoff W., Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager. Unpolitischer Tatsachenbericht. Zürich 1935.
Google Scholar

Lenardowicz M., Na wyspach tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek. Warsaw 1930.
Google Scholar

Lenardowicz M., Za czerwonym kordonem. Wspomnienia pobytu w Rosji Sowieckiej. Warsaw 1931.
Google Scholar

[Liepmann H.], “Śmierć made in Germany”. Wiadomości Literackie, 1934, issue 1.
Google Scholar

Liepmann H., Das Vaterland. Ein tatsachen Roman aus dem heutigen Deutschland. Amsterdam 1933.
Google Scholar

Liepmann H., Śmierć made in Germany. Powieść. Trans. I. Berman. Lviv [1934].
Google Scholar

Liste des deutschfeindlichen, schädlichen und unerwünschten polnischen Schrifttums. Herausgegeben im Amt des Generalgouverneurs für besetzen polnischen Gebiete. Issue 1. Krakow 1940.
Google Scholar

Makowiecki A. Z., “Opowieść o zagładzie: Seweryny Szmaglewskiej «Dymy nad Birkenau».” Kultura, 1969, issue 26.
Google Scholar

Malewski S., Karol Ossietzky, laureat nagrody pokojowej Nobla. Lviv 1936.
Google Scholar

Malraux A., Czasy pogardy. Trans. W. Rogowicz. Warsaw 1936.
Google Scholar

Malraux A., Le temps de mépris. Paris [1935].
Google Scholar

Mańkowski Z., “Obozy hitlerowskie – Majdanek – Lubelszczyzna”, [in:] Majdanek 1941–1944. T. Mencel (ed.) Lublin 1991.
Google Scholar

Meyer W., Wernicke K., Der Elektromotor im Kleingewerbe und Haushalt. Leipzig [1934].
Google Scholar

“Miejsca odosobnienia. Oświadczenie premjera L. Kozłowskiego.” Gazeta Polska, 1934, issue 168. Mnichowski P., Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonnenburgu (Słońsku) 1933–1945. Warsaw 1982.
Google Scholar

Morawiec A., Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
Google Scholar

Mord im Lager Hohenstein. Berichte aus dem Dritten Reich. Moscow 1933.
Google Scholar

Musioł T., Dachau 1933–1945. 2nd edition, amended. Opole–Katowice 1971.
Google Scholar

Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego. Collected, explained, and discussed by Tadeusz Drewnowski. Warsaw 2001.
Google Scholar

Nogaj S., Gusen. Pamiętnik dziennikarza. Part 1. Katowice 1945.
Google Scholar

Nogaj S., Za drutami i kratami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. Vol. 2. Katowice 1939.
Google Scholar

Nogaj S., Za kratami i drutami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. [Katowice] 1937.
Google Scholar

Nogaj S., Za kratami i drutami Trzeciej Rzeszy. Reportaże. [2nd edition. Vol. 1. Katowice] 1939.
Google Scholar

Obóz w Dachau. Trans. Z. Gr[abowski]. Wiadomości Literackie, 1937, issue 51.
Google Scholar

“O czym p. Goebbels nie mówił w Warszawie? Obóz izolacyjny – Oranienburg”. Robotnik, 1934, issue 221.
Google Scholar

“Oświęcimskie książki.” Wolni Ludzie, 1947, issue 5.
Google Scholar

“O wolność dla pacyfistów niemieckich.” Robotnik, 1934, issue 231.
Google Scholar

Pilichowski Cz., “Hitlerowskie obozy i ośrodki przymusowego odosobnienia oraz ich rola w realizacji programu ludobójstwa i zagłady narodu polskiego”, [in:] Obozy hitlerowskie na ziemiachpolskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny. Author and editorial team: Czesław Pilichowski et al. Warsaw 1979.
Google Scholar

Polit I., Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939. Toruń 2003.
Google Scholar

Poraj K., Koszary i koszmary. Lviv [1939].
Google Scholar

Rajewski L., “Seweryna Szmaglewska.” Na straży, 1963, issue 23.
Google Scholar

Rogowicz J., “W obozie koncentracyjnym.” Kurier Warszawski, 1936, issue 255 (evening issue); “Za co? Od jak dawna?”, issue 256 (evening issue); “«Wychowanie» przez obóz”, issue 258; “Wszerz i wzdłuż obozu”, issue 260 (evening issue); “«Korytarz» polski w obozie”, issue 308 (evening issue); “Jak ich żywią?”, issue 314; “Przyszłość obozu”, issue 321.
Google Scholar

Rost N., De brouwerij van Oraniënburg. Een concentratiecamp in het Derde Rijk. Amsterdam 1933.
Google Scholar

“Rozporządzenie w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu.” Gazeta Polska, 1934, issue 168.
Google Scholar

Rulewicz [aka Weintraub] K., Karol Ossietzky. Lviv 1937 [correctly 1936].
Google Scholar

Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy. 3rd edition, amended. Wrocław 1985.
Google Scholar

Schäfer W., Konzentrationslager Oranienburg. Das Anti-Braunbuch über das erste deutsche Konzentrationslager. Berlin [1934].
Google Scholar

Seger G., Oranienburg. Erster autentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Afterword by H. Mann. Karlsbad 1934.
Google Scholar

Siegelberg M., Schutzhaftjude 13877. Die Leidensgeschichte zweier Menschen. Shanghai 1939.
Google Scholar

Skwarczyńska S., Wstęp do nauki o literaturze. Vol. 1. Warsaw 1954.
Google Scholar

Słonimski A., “Kronika tygodniowa.” Wiadomości Literackie, 1934, issue 37.
Google Scholar

Sobański A., Cywil w Berlinie. Warsaw 1934.
Google Scholar

Sofsky W., The Order of Terror. The Concentration Camp. Trans. W. Templer. Princeton 1997.
Google Scholar

Szyszkowski W., “Rogowicz Jerzy”, [in:] Polski słownik biograficzny. Vol. 31. Wrocław 1988–1989.
Google Scholar

Śleszyński W., Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939. Białystok 2003.
Google Scholar

Vogler H., “Liryka i piekło.” Gazeta Polska, 1946, issue 69.
Google Scholar

Werner A., “Wstęp”, [in:] Borowski T., Utwory wybrane. A. Werner (ed.) Wrocław 1991.
Google Scholar

“W niemieckich obozach koncentracyjnych.” Przewodnik Katolicki, 1939, issue 27.
Google Scholar

Wójcik W., “Byłem w piekle… Lublinianin w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.” Głos Lubelski, 1939, issues 225–227; 229–234; 236–239.
Google Scholar

Wyka K., “Pogranicze powieści.” Twórczość, 1946, vol. 2.
Google Scholar

“Z praktyki obozów izolacyjnych. Los Karola Ossietzkiego.” Robotnik, 1934, issue 237.
Google Scholar

Zürcher F., Kreuzzug gegen das Christentum. Zürich–New York 1938.
Google Scholar

Zürcher F., Krucjata przeciw chrześcijaństwu. Zurich–New York 1938.
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-08

Jak cytować

Morawiec, A. (2018). Polish literature and the Konzentrationslager. The beginning. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 44(6), 23–48. https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.02

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>