Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia

Autor

  • Tomasz Woźniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-6745-9639

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.15

Słowa kluczowe:

logopedia, terapia logopedyczna, niepłynność mówienia, jąkanie

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występuje niewielkie nasilenie niepłynności mówienia. Jest to ważny problem w praktyce logopedycznej, ponieważ niepłynność mówienia występuje w okresie rozwoju mowy u 5% dzieci. Jąkanie dotyczy tylko 1% i tylko w przypadku dzieci jąkających się napotykamy jasno określone procedury terapii. Praca logopedy z dziećmi z mniej nasiloną niepłynnością, odróżnienie niepłynności rozwojowej od patologicznej oraz odpowiednie działania terapeutyczne i profilaktyczne stają się zasadniczą kwestią terapii. W artykule omówiono zagadnienia podłoża niepłynności u dzieci, jej diagnozy oraz dalszych działań terapeutyczno-profilaktycznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Byrne R., 1989, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Chang S., Zhu D., 2013, Neural network connectivity differences in children who stutter, „Brain”, nr 136, s. 3709–3726.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awt275

Chang S., Zhu D., Choo A., Anstat M., 2015, White matter neuroanatomical differences in young children who stutter, „Brain”, nr 138, s. 694–711.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awu400

Cieslak M., Ingham R. J., Ingham J. C., Grafton S.T., 2015, Anomalous white matter morphology in adults who stutter, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, t. 58(2), s. 268–277.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-S-14-0193

Desai J., Huo Y., Wang Z., Bansal R., Williams S.C., Lythgoe D., Zelaya F. O., Peterson B. S., 2017, Reduced perfusion in Broca’s area in developmental stuttering, „Human Brain Mapping”, t. 38(4), s. 1865–1874.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/hbm.23487

Einarsdóttir J., Ingham R. J., 2005, Have Disfluency-Type Measures Contributed to the Understanding and Treatment of Developmental Stuttering?, „American Journal of Speech – Language Pathology”, November, t. 14, nr 4, s. 260–273.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1058-0360(2005/026)

Felsenfeld S., 2002, Finding susceptibility genes for developmental disorders of speech: The long and winding road, „Journal of Communication Disorders”, nr 35, s. 329–345.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0021-9924(02)00088-6

Guitar B., 2005, Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment, San Diego: Lippincott Williams & Wilkins.
Google Scholar

Guitar B., Conture E. G., 2012, Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry, tłum. M. Węsierska, Katowice: Centrum Logopedyczne.
Google Scholar

Harrison E., Onslow M., 2010, The Lindcombe Program for Preschool Children Who Stutter, [w:] B. Guitar, R. McCauley (red.), Treatment of Stuttering. Established and Emerging Interventions, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, s. 118–140.
Google Scholar

Kurkowski Z. M., 2007, Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia, Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”.
Google Scholar

Kurkowski Z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Kurkowski Z. M., 2018, Lateralizacja słuchowa – wybrane problemy diagnozy i terapii, „Logopedia”, nr 47, s. 215–230.
Google Scholar

Onslow M., Packman A., Harrison E., 2003, The Lindcombe Program of Early Stuttering Intervention: A Clinicians’ Guide, Austin: Pro-Ed.
Google Scholar

Quirós J. B. de, 1975, Leczenie jąkania. Wybrane zagadnienia z defektologii III, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Google Scholar

Sherborne W., 1997, Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Woźniak T., 2008a, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia”, nr 37, s. 217–226.
Google Scholar

Woźniak T., 2008b, Standard postępowania logopedycznego w przypadku giełkotu, „Logopedia”, nr 37, s. 227–234.
Google Scholar

Yaruss J. S., 1997, Clinical Measurement of Stuttering Behaviors, https://pubs.asha.org/doi/pdf/10.1044/cicsd_24_S_27 (dostęp: 15.06.2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Woźniak, T. (2020). Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia. Logopaedica Lodziensia, (4), 217–228. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.15

Numer

Dział

Article