Zakres tematyczny

Zakres czasopisma obejmuje publikację tekstów teoretycznych i empirycznych, z obszaru ekonomii i finansów, prawa finansowego, nauk o zarządzaniu i jakości, a także prac interdyscyplinarnych, łączących poszczególne sektory finansów czy finanse z innymi dziedzinami. W JOFFL publikowane są artykuły m.in. z obszaru:

  • polityki pieniężnej,
  • rynków i instrumentów finansowych,
  • bankowości,
  • finansów przedsiębiorstw,
  • ubezpieczeń,
  • finansów publicznych,
  • etyki finansów,
  • ochrony konsumentów na rynkach finansowych.

MNISW: Dziedzina nauk społecznych, dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.