Wpływ polityki dywidend na koszt kapitału własnego na przykładzie Enea S.A

Autor

  • Anna Wrycol Master Degree, SFW Energia Sp. z o.o

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.1.07

Słowa kluczowe:

polityka wypłaty dywidend, koszt kapitału własnego, model Gordona

Abstrakt

Artykuł jest próbą przedstawienia procedur oraz regulacji towarzyszących polityce wypłacania dywidend na przykładzie spółki Enea S.A. Celem części empirycznej jest analiza i ocena efektywności stosowania modelu Gordona do obliczenia kosztu kapitału własnego spółki. Artykuł zestawia korzyści oraz ograniczenia w stosowaniu modelu, a także przedstawia wnioski co do adekwatności modelu Gordona w estymacji kosztu kapitału własnego na przykładzie wybranej spółki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brigham E.F., L.C. Gapenski, 2000, Zarządzanie finansami, t. 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Czerwonka L., 2012, Ocena Spółek w kontekście możliwości zastosowania modeli zdyskontowanych dywidend, [in:] D. Zarzecki (ed.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, „Zeszyty Naukowe”, no. 690, Szczecin.
Google Scholar

Damodaran A., 2012, Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New Jersey.
Google Scholar

Duliniec A., 1998, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Duraj A. N., 2002, Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Enea S.A.,www.ir.enea.pl [retrieved: 01.12.2014].
Google Scholar

Gajdka J., E. Walińska, 1998, Zarządzanie finansowe: Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Ickiewicz J., 2004, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Google Scholar

Sierpińska M., 1999, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 60, poz. 700.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000, Kodeks Spółek Handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, art. 348.
Google Scholar

Wrzosek S., 2008, Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Opublikowane

2015-03-30

Jak cytować

Wrycol, A. (2015). Wpływ polityki dywidend na koszt kapitału własnego na przykładzie Enea S.A. Finanse I Prawo Finansowe, 2(1), 69–80. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.1.07

Numer

Dział

Artykuł