Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin

Autor

  • Marta Kozłowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.02

Słowa kluczowe:

dochody własne gminy, podatek od nieruchomości

Abstrakt

Zakres artykułu obejmuje teoretyczne przedstawienie specyfiki dochodów własnych gmin oraz część empiryczną poświęconą ocenie znaczenia podatku od nieruchomości dla dochodów własnych gmin w dwóch ujęciach. Metodą badawczą jest analiza sprawozdań finansowych, której dokonałam na podstawie dokumentów sporządzonych przez gminy: Zapolice, Zduńska Wola, Margonin dla przedziału lat 2008–2012.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy Zduńska Wola, [w:] http://www.zdunska-wola.bip.net.pl/ dostęp: 14.04.2014.
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, [w:] http://www.margo-nin.pl/margonin/ dostęp: 14.04.2014.
Google Scholar

Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., 2009, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Google Scholar

http://pl.wikipedia.org/
Google Scholar

Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Google Scholar

Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., 2013, Prawo finansowe, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Google Scholar

Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31 ze zm.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-06-30

Jak cytować

Kozłowska, M. . (2015). Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy na przykładzie gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Margolin. Finanse I Prawo Finansowe, 2(2), 7–22. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.2.02

Numer

Dział

Artykuł