Ubezpieczenia dzieł sztuki – wybrane aspekty

Autor

  • Julia Sikora Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.05

Słowa kluczowe:

dzieła sztuki, muzealia, dobra kultury

Abstrakt

Opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych aspektów ubezpieczeń dzieł sztuki. Autorka w niniejszym artykule przedstawi problem dostępnych na rynku ofert dedykowanych ubezpieczeniu dzieł sztuki oraz zaprezentuje zakres oraz warunki zawieranych umów. Opracowanie będzie składało się z czterech części. Jako pierwszy zostanie ukazany problem ubezpieczeń ruchomych dóbr kultury (muzealiów) podczas wystaw krajowych i zagranicznych. Szczegółowej analizie poddana zostanie oferta Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. dotycząca warunków ubezpieczenia wystaw dzieł sztuki. Ponadto w kontekście zawieranych umów, Autorka zwróci uwagę na kłopotliwą, ale często stosowaną w praktyce klauzulę mienia odzyskanego. W ostatniej części artykułu, zostaną zaprezentowane przykłady szkód, które miały miejsce w ostatnich latach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AXA, Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dzieł sztuki?, 17.09.2013, http://prnews.pl
Google Scholar

Barwnik M., 2012, Pożar w Petrykozach, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 1/70.
Google Scholar

Brozda B., 2012, Skradzione/odnalezione Europa 2012, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 1/70.
Google Scholar

Gredka I., 2011, Klauzula mienia odzyskanego w umowie ubezpieczenia dóbr kultury, [w:] W. Kowalski, K. Zalasińska (red.) Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa 2011.
Google Scholar

Gredka I., 2012, Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 1/70.
Google Scholar

Gredka I., 2013a, Ubezpieczenia ruchomych dóbr kultury w zbiorach publicznych, „Cenne, bez-cenne, utracone”, nr 1/74–4/77.
Google Scholar

Gredka I., 2013b, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Kraków.
Google Scholar

Jaworski M., 2001, Polisa na obraz, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 3.
Google Scholar

Królikowska-Bocheńczyk J., Wyłączenia odpowiedzialności cz. 3, 02.05.2006, http://www.gu.com.pl
Google Scholar

Likowski J., 2001, Jak ubezpiecza się dzieła sztuki, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 2.
Google Scholar

Ogrodzki P., 2012, Zagrożenie zabytków i zbiorów muzealnych w roku 2011, „Cenne, bezcenne, utracone”, nr 1/70.
Google Scholar

Perczak K., Ubezpieczenie wystaw, ekspozycji i kolekcji podmiotów gospodarczych, 14.09.2010, http://www.gu.com.pl
Google Scholar

Pajączkowska P., Ubezpieczenia dzieł sztuki w Polsce, 11.04.2012, http://rynekisztuka.pl
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 maja 2008 r. Kodeks Cywilny, DzU 2008, nr 91, poz. 569.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1964.023_x.x

Warunki ubezpieczenia wystaw dzieł sztuki, 2010, AXA TUiR S.A., 31.08.2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Sikora, J. (2015). Ubezpieczenia dzieł sztuki – wybrane aspekty. Finanse I Prawo Finansowe, 2(4), 53–68. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.4.05

Numer

Dział

Artykuł