Podstawy zarządzania ryzykiem w handlu zbożem

Autor

  • Piotr Giruć Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.02

Słowa kluczowe:

rynki rolne, zarządzanie ryzykiem w rolnictwie, rolne instrumenty pochodne

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie rodzajów grup ryzyka występujących na rynku zbóż oraz przedstawienie możliwości ograniczania wystąpienia zjawisk niepożądanych. Pojawia się kwestia: w jakim stopniu podmioty rynku zbóż, a w szczególności producenci, powinni sami neutralizować występujące ryzyko, a kiedy powinni oczekiwać wsparcia ze strony instytucji państwowych. Coraz powszechniej zastosowanie znajdują instrumenty finansowe w postaci instrumentów pochodnych. Kontrakty terminowe na produkty rolne przenoszą ryzyko cenowe z producentów na pośredników rynku i poprawiają płynność rozliczeń kontraktów zawieranych na rynku zbóż.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andersen T. J., 2006, Global Derivatives: A strategic Risk Management Perspective, Pearson Education Limited, Harlow.
Google Scholar

Barnett B. J., Coble K. H., The Role of Research in Producer Risk Management, August 1 1998, Salt Lake City, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/15803/1/pp99-001.pdf
Google Scholar

Dischel R. S., 2002, Climate Risk and the Weather Market – Financial Risk Management with Weather Hedges, Risk Books, London.
Google Scholar

Dorsey T. J., DeRosier T. F., Keeton P. L., Morrison S. L., 2007, Commodity Strategies. High-Profit Techniques for Investors and Traders, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Google Scholar

Dunsby A., Eckstein J., Gaspar J., Mulholland S., 2008, Commodity Investing. Maximizing Returns through Fundamental Analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Google Scholar

Giruć P., 2010, Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk.
Google Scholar

Giruć P., 2015, Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa w województwie pomorskim, „Zeszyty Gdyńskie”, nr 10.
Google Scholar

Jajuga K., 2016, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Management Agricultural Production Risk – Innovations in Developing Countries, June 2005, The World Bank, Washington.
Google Scholar

Sobieszczańska P., Sadowski A., 2015, Finacial Support for the Polish Agri-food Industry by the European Union Funds in 2004–2013, „Roczniki Naukowe Akademii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 102, nr 3.
Google Scholar

Szopa A., 2012, Properties of weather risk, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, vol. XLVI, no. 1.
Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, DzU 2000, nr 103, poz. 1099; DzU 2005, nr 121, poz. 1019; nr 183, poz. 1537 i 1538; DzU 2006, nr 157, poz. 1119; DzU 2007, nr 112, poz. 769; DzU 2008, nr 171, poz. 1056; DzU 2009, nr 165, poz. 1316; nr 168, poz. 1323; nr 201, poz. 1540; DzU 2010, nr 21, poz. 104.
Google Scholar

World Development Report 2000/2001, 2001, Attacking Poverty, World Bank, Washington.
Google Scholar

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Giruć, P. (2016). Podstawy zarządzania ryzykiem w handlu zbożem. Finanse I Prawo Finansowe, 3(3), 7–19. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.3.02

Numer

Dział

Artykuł