Reakcja inwestorów giełdy hiszpańskiej na zamknięcie granic. Weryfikacja za pomocą metodyki analizy zdarzeń

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.06

Słowa kluczowe:

event study, behavioral economics, behavioral finance, irrationality, capital market

Abstrakt

The purpose of the article/hypothesis: The aim of the article is to examine the significance of the reaction of stock exchange investors in that country to the publication of information about the reintroduction of border controls in order to limit the movement of people, especially foreigners. The article discusses issues related to economics and behavioral finance, paying special attention to the irrationality of decisions, discussed by many authors, under the influence of various factors.

Methodology: In the case of the empirical study, event analysis methodologies were applied, using abnormal and cumulative abnormal rates of return.

Results of the research: The results of a detailed analysis of events, based on overnormative single-period logarithmic rates of return and cumulative over-normative single-period logarithmic rates of return for an event, showed an interesting case contradicting the thesis on irrationality of investor behavior in the capital market, while questioning the efficient market hypothesis.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25(2),
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2325486

Fiszeder, P. i Mstowska, E. (2011). Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie. Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/8.
Google Scholar

Gurgul, H. (2006). Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Google Scholar

Investing, https://pl.investing.com/indices/spain-35 [dostęp: 21.11.2020].
Google Scholar

Kabaciński, B. (2013). Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu. Zarządzanie i Finanse, 11(2) cz. 4.
Google Scholar

Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, XLVII.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1914185

Keynes, J.M. (2011). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kujawa, S. i Ostrowska, E. (2016). Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82) cz. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-15

Lisicki, B. (2018). Wpływ uwolnienia kursu franka szwajcarskiego na krótkoterminowe stopy zwrotu z notowań akcji banków na GPW w Warszawie. Przedsiębiorstwo & Finanse, 1.
Google Scholar

Mitchell, M.L. and Stafford, E. (1999). Managerial decisions and long-term stock price performance. CRSP Working Paper, 453.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.94137

Orlik, K. (2017). Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Perepeczo, A. (2010). Analiza zdarzenia i jej zastosowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 33.
Google Scholar

Schabek, T. (2016). Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-343-7

Sudarsanam, S. and Mahate, A.A. (2003). Glamour acquirers, method of payment and post-acquisition performance. The UK evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 30.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5957.00494

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina.
Google Scholar

Zielińska, E. i Ostrowska, E. (2013). Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych. Zarządzanie i Finanse, 11(2) cz. 4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-05

Jak cytować

Ulmann, K., & Roszkowski, F. (2021). Reakcja inwestorów giełdy hiszpańskiej na zamknięcie granic. Weryfikacja za pomocą metodyki analizy zdarzeń. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 83–96. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.06

Numer

Dział

Artykuł