Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec

Autor

  • Anna Franielczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.04

Słowa kluczowe:

preferencje prorodzinne, ulgi podatkowe, zasiłki rodzinne, budżet państwa

Abstrakt

We współczesnych gospodarkach ważną rolę w systemie opodatkowania dochodów ludności kreują preferencje związane niejednokrotnie z wydatkowaniem osiągniętego dochodu. Szczególnie istotną rolę w tej kwestii odgrywają m.in. zwolnienia, odliczenia, których zastosowanie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokość samego podatku należnego. Najpopularniejszą wśród preferencji podatkowych jest ulga prorodzinna z tytułu posiadania bądź wychowywania dziecka (dzieci). Ulgi podatkowe pozytywnie wpływają na domowy budżet, gdyż zmniejszając ciężar podatkowy (podatek należny), stanowią dodatkowe źródło finansowania gospodarstw domowych. Niniejsza publikacja ma na celu analizę ulg i preferencji podatkowych oraz zasiłków rodzinnych w Republice Federalnej Niemiec oraz ustalenie ich wpływu na budżet państwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2013 bis 2016, 25. Subventionsbericht.
Google Scholar

Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2015.
Google Scholar

Datensammlung zur steuerpolitik 2016–2017.
Google Scholar

Einkommensteuergesetz (EStG), 16.10.1934, §10, §24a, §32 (BGBI I s. 1914).
Google Scholar

Monatsbericht des BMF.
Google Scholar

Krajewska A., 2012, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC.
Google Scholar

Podstawka M., 2011, Podstawy finansów teoria i praktyka, SGGW, Warszawa.
Google Scholar

Wolański R., 2016, System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Wyszykowski W., Kasprzak P., 2016, Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, nr 4, SGGW, Warszawa.
Google Scholar

[www 1] § 32 Eiknommensteuergesetz, www.gesetse-im-internet.de.
Google Scholar

[www 2] Niemcy-wyższa-kwota-od-podatku-oraz-kindergeld Job profi.pl/plaktualności/polityk/1680 oraz Datensammlung zur steuerpolitik 2016–2017.
Google Scholar

[www 3] www.zwrot-holandia.pl/niemcy.html oraz Datensammlung zur steuerpolitik 2016–2017.
Google Scholar

[www 4]//biznes.onet.pl/wiadomości/analizy/analizy-podatkowe/nowe-rozwiązania-w-uldze-prorodzinnej-od-2015-roku oraz Datensammlung zur steuerpolitik 2016–2017.
Google Scholar

[www 5] Wie funktioniert das mit dem Kinderfreibetrag?, www.vhl.de.
Google Scholar

[www 6] www.pwc.pl – Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE, Raport 2016.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-31

Jak cytować

Franielczyk, A. . (2017). Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec. Finanse I Prawo Finansowe, 4(16), 37–46. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.16.04

Numer

Dział

Artykuł