Klastry finansowe i aglomeracje FinTech – czynniki lokalizacyjne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.10

Słowa kluczowe:

FinTech, bankowość, klastry, kapitał społeczny, innowacyjność

Abstrakt

Celem tej pracy jest sklasyfikowanie czynników odpowiedzialnych za lokalizację i rozwój klastrów finansowych z wyszczególnieniem aglomeracji FinTech. Sklasyfikowane zostały w tym celu innowacje ich źródła oraz innowacyjność, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju FinTechów. Wykazano silne powiązanie pomiędzy wysokim poziomem innowacyjności w skali regionalnej a powstawaniem ośrodków branży FinTech. Dodatkowo proaktywne i nowoczesne podejście do kwestii regulacyjnej było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi badanych klastrów finansowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Community Innovation Survey, [w:] Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=8AB71371365B49A9B7CC765EA70F8CC5 [dostęp 14.06.2019].
Google Scholar

Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
Google Scholar

European Cluster Trends, 2015, European Cluster Observatory, Komisja Europejska.
Google Scholar

European Innovation Scoreboard, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.
Google Scholar

European Innovation Scoreboard. Methodology Report, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.
Google Scholar

Financial services clustering and its significance for London, 2003, Corporation of London, Londyn.
Google Scholar

Gazel M., Schwienbacher A., 2018, Enterpreneurial Fintech Clusters, „SSRN Electronic Journal”, nr 1.
Google Scholar

GFCI 25 Report, 2019, CDI & Z/Yen.
Google Scholar

Glapiński A., 2012, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsump-cja i rozwój”, nr 1(2).
Google Scholar

Harasim J., Mitręga-Niestrój K., 2018, Fintech – Dylematy definicyjne i determinanty rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531.
Google Scholar

Klasa kreatywna, [w:] Słownik Innowacji – Leksykon haseł, http://www.pi.gov.pl/PARP/chap-ter_96055.asp?soid=9FC93091B07344FCBC36C28830C958F8 [dostęp 20.06.2019].
Google Scholar

Klaster, [w:] Słownik Innowacji – Leksykon haseł, https://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp [dostęp 20.06.2019].
Google Scholar

Kowalski A.M., 2011, Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyj-ności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, „Studia Europejskie / Centrum Europej-skie Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1.
Google Scholar

Marciniak S., 2000, Innowacje i rozwój gospodarczy, wyd. III, Kolegium Nauk Społecznych i Ad-ministracyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Marciniak S., 2010, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, War-szawa.
Google Scholar

Piotrowska J., 2013, Stymulanty i bariery działalności innowacyjnej w kontekście rozwoju przedsię-biorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 32, tom 2.
Google Scholar

Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services, 2017, Global FinTech Report 2017, PwC.
Google Scholar

Regional Innovation Scoreboard, 2019, European Commission, Joint Research Centre, Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards.
Google Scholar

The Future of Finance is Emerging: New Hubs, New Landscapes, Global FinTech Hub Report, 2018, Cambridge Center for Anternative Finance.
Google Scholar

The Pulse of Fintech, 2019, Biannual global analysis of investment in fintech, KPMG.
Google Scholar

Wójcik D., Knight E., Pazitka V., 2018, What turns cities into internationasl financial centres?, „Journal of Economic Geography”, no. 18.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Włodarczyk, M. (2020). Klastry finansowe i aglomeracje FinTech – czynniki lokalizacyjne. Finanse I Prawo Finansowe, 2(26), 145–156. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.26.10

Numer

Dział

Artykuł