Działalność kompensacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016

Autor

  • Joanna Urbanek Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.07

Słowa kluczowe:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), Odpowiedzialność Cywilna (OC), zakłady ubezpieczeń, ubezpieczenie obowiązkowe, funkcja kompensacyjna

Abstrakt

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni unikatową rolę na polskim rynku ubezpieczeniowym. Jako jedyna instytucja w sposób kompleksowy chroni ubezpieczonych i poszkodowanych. W artykule omówiono misje i sposób działania UFG. Przedstawiono analizę realizacji funkcji kompensacyjnej w latach 2012–2016 i dokonano jej interpretacji. Wykazano, że zapotrzebowanie na usługi świadczone przez UFG rośnie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Iwanicz-Drozdowska M., 2013, Ubezpieczenia, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Kwiecień I., 2011, Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Monkiewicz J., Orlicki M., 2015, Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Poltext, Warszawa.
Google Scholar

Monkiewicz M., 2007, Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Google Scholar

Nowak A., Nowak S., Sopoćko A., 2009, Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Pałczyńska-Mortka M., Żmigrodzki M., 2012, Instytucjonalne i prawne uwarunkowania polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin.
Google Scholar

Raporty roczne UFG 2016, https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_175930
Google Scholar

Raporty roczne UFG 2015, https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_049994
Google Scholar

Raporty roczne UFG 2014, https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009129
Google Scholar

Raporty roczne UFG 2013, https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009128
Google Scholar

Raporty roczne UFG 2012, https://www.ufg.pl/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009127
Google Scholar

Reda-Jakima Z., 2012, Sposób na tańszą polisę dla flot, „Rzeczpospolita. Ekonomia i Rynek”, B9, Warszawa.
Google Scholar

Ronka-Chmielowiec W., 2016, Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Sangowski T., 1998, Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, Saga Printing, Poznań
Google Scholar

Szaraniec M., 2013, Potrzeba zmian w zakresie funkcji kompensacyjnej UFG w razie niemożności wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica”, nr 72, Łódź.
Google Scholar

Turkowska-Tyrluk E., 2005, Funkcje kontrolno-windykacyjne Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie spełniania obowiązku ubezpieczenia, „Prawo Asekuracyjne”, nr 4 (45), Warszawa.
Google Scholar

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Misja Funduszu, https://ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=3610739083916644&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ora2ntvjg_4
Google Scholar

Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 98 ust. 1 i 1a, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Urbanek, J. (2018). Działalność kompensacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016. Finanse I Prawo Finansowe, 2(18), 79–90. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.07

Numer

Dział

Artykuł