Nowe zagrożenia a metody ochrony usług finansowych w sektorze bankowości mobilnej na przykładzie studentów lubelskich uczelni

Autor

  • Magdalena Sobiesiak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
  • Paweł Zagrodniczek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.06

Słowa kluczowe:

bankowość mobilna, bankowość wirtualna, technologie mobilne, cyberprzestępczość

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie świadomości konsumentów w zakresie korzystania z bankowości mobilnej w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję bankowości mobilnej, a także skalę zjawiska jej występowania. Opracowanie przedstawia wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród studentów lubelskich uczelni dotyczącego poziomu wiedzy oraz typowych nawyków podczas korzystania z m-bankingu. Ponadto w oparciu o informacje prezentowane przez wybrane banki i instytucje sektora finansowego zostały omówione przykładowe metody działania cyberprzestępców.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bolibok P., Bolibok A., 2014, Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, nr 6(42).
Google Scholar

Gąsiorowski J., Podsiedlik P., 2015, Przestępstwa w Bankowości elektronicznej w Polsce, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Google Scholar

Guzek E., Ślązak E., 2012, Innowacyjna bankowość internetowa: Bank Web 2.0, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Google Scholar

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Biometria-w-bankowosci-Co-za-jej-pomoca-zalatwimy-dzis-w-banku-7542743.html [dostęp: 2017.09.13].
Google Scholar

https://prnews.pl/raport-prnews-pl-liczba-klientow-mobile-only-iv-kw-2017-433554 [dostęp: 27.02.2018].
Google Scholar

Koćwin J., 2017, Bankowość mobilna w Polsce – innowacje a bezpieczeństwo klientów, [w:] E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Koźliński T., 2017, Departament Systemu Płatniczego, opublikowano: styczeń 2017 r., https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Polacy-na-temat-uslug-bankowych_2016.pdf
Google Scholar

Niczyporuk P., Talecka A., 2011, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
Google Scholar

Niewiadomski K., Zakonnik Ł., 2017, Bankowość mobilna w Polsce – przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 18, z. 4, cz. 1.
Google Scholar

Nowe cyberzagrożenie z wykorzystaniem przekierowania połączeń na inny numer telefonu, https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/indywidualny/post,8094.html [dostęp: 15.01.2018].
Google Scholar

Pearce J., 2013, Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Google Scholar

Raport #CYBERBEZPIECZNY PORTFEL – Zasady Bezpieczeństwa, opublikowano: grudzień 2016 r., https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/raport_ZBP_cyberbezpieczny_portfel.pdf
Google Scholar

Ślązak E., 2017, Kanały dystrybucji w bankach, [w]: J. Koleśnik (red.), Bankowość detaliczna, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=53878&p_id=18 [dostęp: 21.09.2015].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Sobiesiak, M., & Zagrodniczek, P. (2018). Nowe zagrożenia a metody ochrony usług finansowych w sektorze bankowości mobilnej na przykładzie studentów lubelskich uczelni. Finanse I Prawo Finansowe, 2(18), 65–78. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.18.06

Numer

Dział

Artykuł