Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym

Autor

  • Aleksandra Iczetkin Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Agata Hernik Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.23.02

Słowa kluczowe:

manipulacja, oszustwa, rynek kapitałowy

Abstrakt

Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym są zjawiskiem częstym, choć niedozwolonym przez prawo. Jest wiele kategorii wśród mechanizmów manipulowania rynkiem kapitałowym, jednak konsumenci mają możliwość obrony przed tego rodzaju przestępstwami. Istnieje również wiele możliwości zapobiegania opisanym przestępstwom, zarówno ze strony konsumenta, jak i organów rządowych. Jednak ilość pojawiających się w tym dziele zarzutów pokazuje zarówno znikomą wiedzę społeczeństwa, jak i  brak działań ze strony państwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Backet M., 1991, Bluff your way in finance, Ravette Books.
Google Scholar

Dusza M., 2003, Przestępstwa na rynku kapitałowym. Papierowi Kuglarze, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
Google Scholar

Jaroszewicz P., Wojciechowska-Mytych K., 2015, Wybrane przestępstwa na rynku finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Google Scholar

Kaplan Gilbert E., 1996, Beyond the Boesky Affair, Institutional Investor, December.
Google Scholar

Kądziołka K., 2016, Wybrane przestępstwa na rynku kapitałowym, https://depot.ceon.pl/bitst ream/handle/123456789/11671/artyku%c5%82_K_K%c4%85dzio%c5%82ka.pdf?sequence =1&isAllowed=y.
Google Scholar

Kwieciński J., 2019, Przestępstwo manipulacji na rynku kapitałowym w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i prawa wspólnotowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Google Scholar

Komisja Nadzoru Finansowego, 2018, Komunikat KNF w sprawie spółki GetBack SA, Warszawa.
Google Scholar

Martysz Cz., 2013, Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 124, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Masiukiewicz P., 2014, Piramidy a regulacje i nadzór, „Journal of Management and Finance”, vol. 12, no. 3/2.
Google Scholar

Piekorz B., 2017, Największe piramidy finansowe świata, Wrocław.
Google Scholar

Pachucki M., 2016, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowy. Poradnik klienta usług finansowych., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Google Scholar

Sotin W., 2002, Hip, Hip hipokryzja, „Gazeta Wyborcza”, 22 października.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 1997, nr 118, poz. 754.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538.
Google Scholar

Wójcik J.W., 2008, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne., JWW, Warszawa.
Google Scholar

Wójcik J. W., 1998, Przestępstwa w biznesie. Zapobieganie, CIM.
Google Scholar

[www1] www.aferyfinansowe.pl/afery-w-polsce/amber-gold/.
Google Scholar

[www2] www.forbes.pl/biznes/afera-getback-jak-do-niej-doszlo-historia-krok-po-kroku/v98mtdw.
Google Scholar

[www3] www.forbes.pl/life/wydarzenia/jordan-belfort-prawdziwy-wilk-z-wall-street-okiem-forbesa/818xye3.
Google Scholar

[www4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump.
Google Scholar

[www5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Stratton_Oakmont.
Google Scholar

[www6] http://tradersarea.pl/united-states-securities-and-exchange-commission-sec/.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Iczetkin, A. ., & Hernik, A. . (2019). Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym. Finanse I Prawo Finansowe, 3(23), 9–24. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.23.02

Numer

Dział

Artykuł