Apoteoza chciwości na rynkach finansowych w wybranych filmach fabularnych

Autor

  • Krzysztof Borowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.02

Słowa kluczowe:

edukacja ekonomiczna, rynek finansowych, chciwość, film w procesie edukacji

Abstrakt

Współcześnie, w edukacji ekonomicznej, zwłaszcza w Europie Zachodniej i USA, coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie filmów fabularnych do ilustracji: określonych zjawisk i procesów gospodarczych, jak również zachowań inwestorów oraz finansowych i, społecznych i psychologicznych konsekwencji tych zachowań. W artykule omówione zostały fragmenty wybranych filmów fabularnych, zagranicznych i polskich, które odnoszą się do chciwości inwestorów na rynkach finansowych lub też dotyczą ich stosunku do pieniędzy. Fragmenty tych filmów, jak i innych obrazów mogą zostać wykorzystane w procesie dydaktycznym jak i w czasie specjalistycznych kursów z szeroko rozumianych finansów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bay D., Felton S., 2012, Using popular films as a teaching resource in accounting classes, American Journal of Business Education – March/April.
Google Scholar

Berger J., Pratt C., 1998, Teaching business communications ethics with controversial films, „Journal of Business Ethics”, vol. 17, 16.
Google Scholar

Boatman K., Courtney R., Lee W., 2008, See how they learn: The impact of faculty and student learning styles on student performance in introductory economics, „American Economist”, vol. 52, 1.
Google Scholar

Braun C., 2011, Capitalism in sic westerns by John Ford, „Journal of Economic Education”, vol. 42, 2.
Google Scholar

Buchanan D., Huczynski A., 2004, Images of influence: 12 angry men and thirteen days, „Journal of Management Inquiry”, vol. 13, 4.
Google Scholar

Bumbus M., 2005, Using motion pictures to teach management: Refocusing the camera lens through the infusion approach to diversity, „Journal of Management Education”, vol. 29, 6.
Google Scholar

Cardon P., 2010, Using films to learn about nature of cross-cultural stereotypes in intercultural business communication courses, „Business Communication Quarterly”, vol. 7, 3.
Google Scholar

Champoux J., 1999, Film as a teaching resource, „Journal of Management Inquiry”, vol. 8, 2.
Google Scholar

Day H., Foltz M., Heyse K., Marksbary C., Sturgeon M., Reed S., 1997, Teaching economics using children’s literature, National Council on Economic Education, New York.
Google Scholar

Dixit A., 2005, Restoring fun to game theory, „Journal of Economic Education”, vol. 36, 3.
Google Scholar

Gaiacalone R., Jurkiewicz C., 2001, Lights, camera, action: Teaching ethical decision making through the cinematic experience, „Teaching Business Ethics”, vol. 5, 1.
Google Scholar

Goleman D., 1996, Emotional intelligence, Bloomsbury, London.
Google Scholar

Kindleberger C., 1999, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. WIG-PRESS, Warszawa.
Google Scholar

Leeson N., 1997, Łajdak na giełdzie, WIG-PRESS, Warszawa.
Google Scholar

Leet D., Houser S., 2003, Economics goes to Hollywood: Using classic films and documentaries to create an undergraduate economics course, „Journal of Economic Education”, vol. 34, 4.
Google Scholar

Macy A., Terry N., 2008, Using movies as a vehicle for critical thinking in economics and business, „Journal of Economics and Economics Education Research”, vol. 9, 1.
Google Scholar

Mallinger M., Rossy G., 2003, Film as a lens for teaching culture: Balancing concepts, ambiguity and paradox, „Journal of Management Education”, vol. 27, 5.
Google Scholar

Maynard R., 1971, The celluloid curriculum: How to use movies in the classroom, Hayden, New York.
Google Scholar

McAdams T., Duclose L., 1999, Teaching business ethics with computer-based media? A caution-ary analysis, „Teaching Business Ethics”, vol. 3.
Google Scholar

Mixton F., 2010, More economics in the movies: Discovering the modern theory of bureaucracy in scenes from Conspiracy and Valkyrie, „Journal of Economics and Economic Education Research”, vol. 11, 1.
Google Scholar

Nofsinger J., 1995, Barbarians at the gate: A capstone corporate finance project, „Financial Practice and Education”, vol. 5, 1.
Google Scholar

Parker R., 2009, Watch this clip: Using films as an augmentation to lecture and class discussion, „Academy of Educational Leadership Journal”, vol. 13, 4.
Google Scholar

Pump and Dump Schemes, 2001, U.S. Securities and Exchange Commission, March 12.
Google Scholar

Serey T., 1992, Carpe Diem: Lessons about life and management from Dead Poets Society, „Journal of Management Educations”, vol. 16.
Google Scholar

Sexton R., 2006, Using short movie and television clips in the economics principles class, „Journal of Economic Education”, vol. 37, 4.
Google Scholar

Stiglitz J., 2011, Freefall: America, free markets, and the singing of the world economy, Papadopoulos, Athens.
Google Scholar

Stratton M., Kass D., Rotenberry P., 2011, Affective events theater: Creating teaching, moments from film and television to explore emotions in the workspace, „Journal of Academy of Business Education”, vol. 12.
Google Scholar

Tzu S., 2012, Sztuka wojny, Studio Emka.
Google Scholar

Zieliński R., 1997, Kulisy piramid finansowych, Wydawnictwo Piramida, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z poźn. zm.
Google Scholar

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy_info_dla_podmiotow/mar/Informacja_poufna_q&a.html
Google Scholar

Cudze pieniądze (Other people’s money), reż. Norman Jewison, Warner Bros 1991.
Google Scholar

Giełda za kratami (Buy and cell), reż. Robert Boris, Empire Pictures 1987.
Google Scholar

Nieoczekiwana zmiana miejsc (Trading places), reż. John Landis, Paramount Pictures 1983.
Google Scholar

Pan Verdoux (Monsieur Verdoux), reż. Charles Chaplin, Charles Chaplin Production 1947.
Google Scholar

Partner (The Associate), reż. Donald Patrie, Hollywood Pictures 1996.
Google Scholar

Pretty woman (Pretty woman), reż. Garry Marshall, Touchstones Pictures 1990.
Google Scholar

Rodzinny interes (Family Business), reż. Sidney Lumet, Gordon Company 1989.
Google Scholar

Ryzyko (Boiler Room), reż. Ben Younger, New Line Cinema 2000.
Google Scholar

Siedem (Seven), reż. David Fincher, Cecchi Gori Pictures, New Line Cinema 1995.
Google Scholar

Spekulant (Rogue trader), reż. James Dearden, Granda Film Productions 1999.
Google Scholar

Wall Street (Wall Street), reż. Oliver Stone, Twentieth Century Fox Film Corporation 1987 .
Google Scholar

Wall Street: pieniądz nie śpi (Wall Street: money never sleeps), reż. Oliver Stone, Twentieth Century Fox Film Corporation 2010.
Google Scholar

Wilk z Wall Street (The wolf of Wall Street), reż. Martin Scorsese, Paramount Pictures 2013.
Google Scholar

Żądza bankiera (Le capital), reż. Costa Gavras, The Buremu 2012.
Google Scholar

Amok, reż. Natalia Koryncka-Gruz, Fokus Film 1998.
Google Scholar

Kariera Nikodema Dyzmy, reż. Jan Rybkowski, Zespół Filmowy „Silesia”, 1980.
Google Scholar

Kariera Nikosia Dyzmy, reż. Jacek Bromski, Vision Film Distribution 2002.
Google Scholar

Lalka, reż. Ryszard Ber, Zespół Filmowy „Pryzmat” 1977.
Google Scholar

Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński, Syrena EG 1986.
Google Scholar

Pierwszy milion, reż. Waldemar Dziki, Pleograf 2000
Google Scholar

Układ zamknięty, reż. Ryszard Bugajski, Filmicon 2013.
Google Scholar

Va banque, reż. Juliusz Machulski, Studio Filmowe „Kadr” 1981.
Google Scholar

Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda, Zespół filmowy „X” 1975.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-10-11

Jak cytować

Borowski, K. (2017). Apoteoza chciwości na rynkach finansowych w wybranych filmach fabularnych. Finanse I Prawo Finansowe, 3(15), 11–26. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.15.02

Numer

Dział

Artykuł