Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.06

Słowa kluczowe:

kredyt, kredyt hipoteczny, studenci, opinia, waluty obce, kredytobiorcy

Abstrakt

Cel artykułu: Celem artykułu jest ocena opinii młodego pokolenia na temat kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej.

Metodyka: Analiza przeprowadzona została na podstawie danych zebranych za pomocą badania naukowego w formie ankiety o tytule „Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce” zawierającej pytania zamknięte i otwarte. Badanie przeprowadzono na losowej próbie 327 obiektów za pomocą metody CAWI.

Wyniki/Rezultaty badania: Analiza wyników badania wykazała, że młode osoby charakteryzują się awersją do kredytów wszelkiego typu, między innymi kredytów wyrażonych w walucie obcej. Strach przed tymi produktami w dużej mierze bierze się ze złych doświadczeń osób bliskich oraz niewiedzy samych ankietowanych, którzy niejednokrotnie wykazywali się słabą znajomością kredytów oraz warunków spłacania tego zobowiązania. Pomimo złego nastawiania bardzo wiele osób nadal planuje i zamierza zaciągnąć kredyt oraz dostrzega ich zalety. Brak wiedzy na temat kredytów oraz nieefektywne sposoby uzupełnienia jej mogą skutkować niespłacaniem zobowiązania. Konieczna jest poprawa efektywności programów informacyjnych instytucji publicznych związanych z ryzykiem umów kredytowych dla klienta, co wykazano na bazie doświadczeń związanych z kampanią KNF i UOKiK dotyczącą ryzyka stopy procentowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartoszewicz A., 2017, Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra DOI: https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.75
Google Scholar

Bryx M.; Sobieraj J.; Metelski D.; Rudzka I., 2021, Buying vs. Renting a Home in View of Young Adults in Poland., Land 2021, DOI: https://doi.org/10.3390/land10111183
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/land10111183

(www1) https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/kim-sa-polscy-kredytobiorcy/2724/ [dostęp 06.01.2022]
Google Scholar

(www2) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.html [dostęp 06.01.2022]
Google Scholar

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r., 2021, Departament Stabilności Finansowej, NBP, Warszawa
Google Scholar

Koleśnik J. (red.), 2016, Bankowość detaliczna, Difin SA, Warszawa
Google Scholar

Kowalewska A., 2017, Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89/1), DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-40
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-40

Kredyt Trendy - raport BIK za rok 2019, 2019, Biuro Informacji Kredytowej,
Google Scholar

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r., 2019, GUS, Warszawa
Google Scholar

Niczyporuk P., Talecka A., 2011, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida 2, Białystok
Google Scholar

Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, 2021, Amron-Sarfin
Google Scholar

Ostrowska D., Kowalczyk-Rólczyńska P., Jamróz P., Staniszewska A., Spigarska E., Staśkiel M., 2015, Rynek nieruchomości w Polsce, Wolters Kluwer SA, Warszawa
Google Scholar

Paczóska A., 2008, Rynek kredytów hipotecznych w Polsce, Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowe
Google Scholar

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, 2013, KNF
Google Scholar

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021, 2021, GUS
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819
Google Scholar

Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2018, 2019, KNF, Warszawa
Google Scholar

Zalewska M., 2018, Świat Bankowości, Difin SA, Warszawa
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Buta, B. (2022). Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 67–84. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.06

Numer

Dział

Artykuł