Seniorzy na rynku usług finansowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.33.02

Słowa kluczowe:

senior, financial services, financial security, customer of financial institutions, risk

Abstrakt

The purpose of the article/hipothesis: To determine the trends of changes in the situation of seniors in the financial services market in 2018–2020. The author assesses the standard of living and economic situation of seniors in Poland. The author indicates what factors and conditions affect the activity of seniors in the financial market as well as their safety as clients of financial institutions. According to the author, seniors bear the greater risk while choosing financial products appropriate to their needs and conditions, in comparison with other consumer groups. On a larger scale, this group of consumers is also affected by the risk of mis-selling and fraud, as well as cyber risk. The above-mentioned types of risk are exacerbated by the decreasing availability of financial services that are specifically dedicated to this group of clients.

Research method: Critical analysis of the literature on the subject and results of empirical research and statistical data available. Selected reports of institutions such as the Polish Banks Association, the National Bank of Poland, the Credit Information Bureau as well as reports of advisory and consulting companies were also analyzed.

Research results: Indication of the basic conditions influencing the economic situation of seniors in Poland and their position as consumers of products offered by the financial intermediaries. Defining the basic determinants of seniors' safety in the financial services market. So far, Poland has not developed a system of comprehensive protection of seniors, based on intergenerational solidarity in which, alongside government and local government institutions, financial intermediaries would actively participate.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bezpieczne Życie Seniorów (2020) senior.gov.pl/bezpieczny_i_aktywny_senior/strona/76 [dostęp 05.01.2021].
Google Scholar

BIG InfoMonitor (2018). Co siódmy emeryt regularnie pomaga finansowo rodzinie https://media.big.pl/informacje-prasowe/423304/big. [dostęp 21.01.2021].
Google Scholar

BIG InfoMonitor/BIK (2019). Zaległości seniorów wzrosły o 1/3 w ciągu ostatnich 3 lat https://www.money.pl/gielda/big-infomonitor-bik-zaleglosci-seniorow-wzrosly-o-1-3-w-ciagu-ostatnich-3-lat-6442429578700930a.html [dostęp 05.01.2021].
Google Scholar

BIG InfoMonitor/BIK (2020). Osoby 65+ miały 10,4 mld zł https://www.money.pl/gielda/big-infomonitor-bik-osoby-65-mialy-10-4-mld-zl-zaleglosci-na-koniec-xi-2020-r-6599182679578753a.html [dostęp 05.12.2020].
Google Scholar

BIK (2020). Seniorzy najbardziej narażeni na kradzież tożsamości https://www.egospodarka.pl/161452,BIK-seniorzy-najbardziej-narazeni-na-kradziez-tozsamosci,1,12,1.html [dostęp 05.01.2021].
Google Scholar

BIK (2021). Kredytowo-pożyczkowy portret seniorów https://media.bik.pl/informacje-prasowe [dostęp 21.01.2021].
Google Scholar

Czerwiński, B. (2016). Zachowanie seniorów z Polski Północnej na rynku usług finansowych w świetle wyników badań. Handel Wewnętrzny, 3(362), s. 76–87.
Google Scholar

Długi emerytów mniejsze, ale średnie zadłużenie wyższe niż przed rokiem (2021) https://www.money.pl/gielda/big-infomonitor-bik-zaleglosci-seniorow-wzrosly-o-1-3-w-ciagu-ostatnich-3-lat-6442429578700930a.html [dostęp 21.01.2021].
Google Scholar

Emerytury i renty w 2019 r. (2020) https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/32/11/1/emerytury_i_renty_w_2019.pdf [dostęp 15.01.2021].
Google Scholar

FPP (2019). W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej... https://alebank.pl/fpp-alarmuje-w-2020-r-bedzie-315-tys-osob-z-emerytura-ponizej-minimalnego-poziomu/?id=284832&catid=22870 [dostęp 15.01.2021].
Google Scholar

Gospodarka senioralna w Polsce 2018 – stan i metody pomiaru stat.gov.pl [dostęp 15.01.2021].
Google Scholar

GUS (2019). Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (2019), Warszawa: GUS.
Google Scholar

GUS (2020). Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych stat.gov.pl [dostęp 24.01.2021].
Google Scholar

Hipoteka odwrócona. Wielka Brytania i Niemcy podsumowują rok 2019 (2020) https://ceo.com.pl/hipoteka-odwrocona-wielka-brytania-i-niemcy-podsumowuja-rok-2019, [dostęp 16.01.2021]
Google Scholar

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. (2020) https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o. [dostęp 10.01.2021].
Google Scholar

InfoSenior 2018 (2018). Raport ZBP https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen_2018/ZBP_InfoSenior_18.01_f.pdf [dostęp 20.01.2021].
Google Scholar

InfoSenior 2020 (2020). Raport ZBP http://bde.wib.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/200121-raport-infosenior-2020.pdf [dostęp 25.01.2021].
Google Scholar

Kłopocka, A. (2018). Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania a wiedza finansowa. Bank i Kredyt, 49(5).
Google Scholar

Krajowy Rejestr Długów – KRD (2021). Barometr Oszczędności, Raport BIG https://krd.pl [dostęp 04.01.2021].
Google Scholar

Kuchciak, I., Świeszczak, M., Świeszczak, K. i Marcinkowska, M. (2014). Edukacja Finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego http://dx.doi.org/10.18778/7969-465-5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-465-5

PIU (2020). Rekomendacje działań proklienckich dla rynku ubezpieczeń https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje_proklienckie_PIU_covid19-1.pdf [dostęp 24.01.2021].
Google Scholar

Prawa seniorów w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich (2019) www.rpo.gov.pl [dostęp 21.01.2021].
Google Scholar

Raport Federacji Konsumentów (2021). Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,6,1479,1,1,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html [dostęp 22.01.2021].
Google Scholar

Raport KPMG (2020). Doświadczenie klientów w nowej rzeczywistości https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/12/raport-doswiadczenia-klientow-w-nowej-rzeczywistosci.html [dostęp 21.01.2021].
Google Scholar

Raport o hipotece odwróconej w Polsce (2018). Fundusz Hipoteczny Dom, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce https://www.funduszhipoteczny.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-o-hipotece-odwr%C3%B3conej-w-Polsce_KPF-i-FH-DOM_pazdziernik-2018.pdf [dostęp 23.01.2021].
Google Scholar

Rekomendacje 2015 https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/ [dostęp 23.01.2021].
Google Scholar

Renta dożywotnia. Ile można dostać? Jak się ubiegać? (2021), eGospodarka.pl - Porady finansowe [dostęp 19.09.2021].
Google Scholar

Sołtysiak, M. (2020). Seniorzy na rynku usług finansowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 24(73) https://doi.org/10.22630/PE-FIM.2020.24.73.39 [dostęp 9.09.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.39

Sytuacja osób starszych w Polsce za 2019 r. (2020) https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o. [dostęp 24.01.2021].
Google Scholar

Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r., MP 2018, poz. 1169.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz.U. 2015, poz. 1705.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, Dz.U. 2014, poz. 1585.
Google Scholar

Wierzbicka, E. (2019). Znaczenie edukacji ekonomicznej dla bezpieczeństwa finansowego seniorów. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 33(3).
Google Scholar

Zasobność gospodarstw domowych w Polsce 2017. Raport z badania NBP https://ssl.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2018/Raport_BZGD_2016-prezentacja.pdf [dostęp 25.01.2021].
Google Scholar

(www1) https://media.bik.pl/informacje.prasowe/469800/seniorzy-nadrobili-zaległości-i-maja-juz-ponad-8-8-mld-zl [dostęp 03.01.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Wierzbicka, E. (2022). Seniorzy na rynku usług finansowych. Finanse I Prawo Finansowe, 1(33), 25–42. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.33.02

Numer

Dział

Artykuł