Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.07

Słowa kluczowe:

pranie brudnych pieniędzy, przestępczość gospodarcza, inwestycje w nieruchomości, zwalczanie przestępczości finansowej i gospodarczej, prawo finansowe

Abstrakt

Cel: Przegląd podstawowych, tak praktycznych, jak i teoretycznych zagadnień związanych z praniem brudnych pieniędzy, z uwzględnieniem inwestycji w nieruchomości jako jednego ze sposobów legalizacji środków pieniężnych pochodzących z prawnie sankcjonowanych źródeł. Celem artykułu jest również przybliżenie pojęć związanych z praniem brudnych pieniędzy i zagadnień z tym procesem związanych, które mogą być przedmiotem dalszych badań.

Metodyka/podejście badawcze: W opracowaniu autor posłużył się klasyczną analizą literatury obejmującą źródła tradycyjne i internetowe oraz przeglądem przepisów prawa.

Wyniki: Pranie brudnych pieniędzy jest jednym z powszechnie występujących, choć nie-pożądanych, aspektów życia gospodarczego. Zdobycie środków pieniężnych z nielegalnych źródeł wiąże się z trudnością ich legalizacji, a to powoduje, że organizacje przestępcze nieustanne poszukują sposobów, które to umożliwią. Jednym z tych sposobów są inwestycje na rynku nieruchomości. Wstępny przegląd zagadnień dotyczących omawianego tematu pozwala poznać istotę zjawiska i problemy z nim związane od strony teoretycznej jak i praktycznej, a także wskazuje na potrzebę dalszych badań oraz na ich możliwy kierunek.

Oryginalność/wartość: Niezbyt często, szczególnie w Polsce, w literaturze naukowej analizowane jest zjawisko prania brudnych pieniędzy. Analiza tego zjawiska i związanych z nim pojęć, może przyczynić się do skuteczniejszej walki z praniem brudnych pieniędzy, dzięki zrozumieniu jego mechanizmów. Jak każde inne zjawiska gospodarcze również te o charakterze kryminalnym i patologicznym powinny być badane, choćby ze względu na dobór instytucji i metod do walki z nimi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Chiu Y. N., Leclerc B., Townsley M. (2011), Crime script analysis of drug manufacturing in Clandestine Laboratories: implications for prevention, The British Journal of Criminology, 51 (2), http://dx.doi.org/10.1093/bjc/azr005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/bjc/azr005

Chodnicka P. (2015), Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar

Clarke R. V. (1983), Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope, Crime and Justice, vol. 4, The University of Chicago Press, http://dx.doi.org/10.1086/449090
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/449090

Clarke R. V. (1997), Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Harrow and Heston, Guilderland.
Google Scholar

Clarke R. V., Cornish D. B. (1985), Modeling offenders’ decisions: A framework for research and policy w: red. Tonry M., Morris N., Crime and Justice: An annual review of research vol. 6, The University of Chicago Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/449106

Cohen L. E., Felson M. (1979), Social change and crime rate trends: a routine activity approach, American Sociological Review, 44 (4), http://dx.doi.org/10.2307/2094589
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2094589

Gilmour N. (2015), Understanding the practices behind money laundering – A rational choice interpretation, Interantional Journal of Law, Crime and Justice, 1-13, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlcj.2015.03.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2015.03.002

Hobbs D., Hadfield P., Lister S., Winlow S. (2005), Violence and control in the nighttime economy, European Journal of Crime, Law Crime and Justice, 13 (1),
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/1571817053558310

Konwencja Rady Europy z 16 maja 2005 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2008 r., Nr 165, poz. 1028.
Google Scholar

Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (2019), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Google Scholar

Levi M., Soudijn M. (2020), Understanding the laundering of organized crime money, Crime and Justice 49(1), http://dx.doi.org/10.1086/708047
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1086/708047

Masciandaro D. (2007), Economics of money laundering: A primer, Working Paper No 171, Paolo Baffi Centre, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.970184
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.970184

Money Laundering & Terrorist Financing Through The Real Estate Sector (2007), Financial Action Task Force.
Google Scholar

Reuter P., Truman E. M. (2004), Chasing dirty money: The fight against money laundering, Petersen Institute for International Economics, Waszyngton.
Google Scholar

Remeur C. (2019), Understanding money laundering through real estate transactions, European Parliamnentary Research Service.
Google Scholar

Sandcastles. Tracing Sanctions Evasion Through Dubai’s Luxury Real Estate Market (2018), C4ADS.
Google Scholar

Tierney J. (2009), Key Perspectives in Criminology, Open Univesity Press, Berkshire.
Google Scholar

Unger B. (2009), Money Laundering. A Newly Emerging Topic on the International Agenda, Review of Law and Economics, vol. 5, no 2, http://dx.doi.org/10.2202/1555-5879.1417
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2202/1555-5879.1417

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html [dostęp 06.12.2021]
Google Scholar

Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Dz. U. z 2020 r., poz. 1444, art. 299.
Google Scholar

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2018 r., poz. 723, art. 2 ust. 2 pkt. 14).
Google Scholar

Villányi B. (2021), Money Laundering: History, Regualtions, and Techniques, Bar-Ilan University, Ramat Gan, http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.708
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.708

Pobrania

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Mirowski, P. (2022). Pranie brudnych pieniędzy poprzez inwestycje w nieruchomości – wprowadzenie do analizy zjawiska. Finanse I Prawo Finansowe, 2(34), 85–100. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.07

Numer

Dział

Artykuł