Participatory Budget – An Effective Tool for Social Participation and Building Local Identity. A Case Study of the City of Lodz

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.09

Słowa kluczowe:

participatory budget, social participation, local development, local government

Abstrakt

The aim of the article: The main aim of the article is to present the essence and significance the institution of civic budget as a tool not only allowing citizens to actively participate in the process of deciding about the directions of spending public funds, but also a tool to determine the directions of social expectations, the essence and importance of social participation.

Hypothesis: The hypothesis accepted in the study stipulates that the growing popularity of the civic budget makes it an effective tool for social participation.

Methodology: The study was based on a literature review, legal acts, information on the functioning of the civic budget in Lodz as well as a questionnaire conducted among the city residents.

Results of the research: The civic budget in Lodz has been functioning for eight years, and during this time it has been constantly contributing to the idea of citizen involvement in the decision-making process. Although the budget procedure itself is undergoing numerous corrections and transformations, as the ongoing political, social and macroeconomic changes must be taken into account, it is still a basic tool enabling active participation and involvement of citizens. The matters it concerns are important to the community, and the civic budget offers an opportunity to express their opinions on key issues. The conducted survey indicates that Lodz is a positive example of using the participatory budget mechanism in the city management process. The sustained high (on a Polish scale) turnout confirms the inhabitants’ interest and willingness to change the public space, thus positively influencing the building of a sense of local community.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Brzeziński, K. (2017). Budżet (nie)obywatelski? – analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Pedagogika Społeczna, 3.
Google Scholar

Buchard-Dziubińska, M. (2016). Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym – przykład Łodzi. Studia i Prace Studia i Prace Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18

Czyż, K. (2007). Społeczeństwo obywatelskie jako wyznacznik państwa demokratycznego. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 3.
Google Scholar

Długosz, D. and Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Google Scholar

Gaber, Z. (2019). Building „A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association, 189, https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267

Gralak, K. (2018). Partycypacja społeczna i jej znaczenie w rozwoju turystyki. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 21.
Google Scholar

Harkins, C. and Egan, J. (2012). The Role of Participatory Budgeting in Promoting Localism and Mobilising Community Assets. Glasgow.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska, M. (2016). Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska, M. (2016). Budżet partycypacyjny – rzeczywisty czy pozorny instrument partycypacji społecznej. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-114-3.21

Kalisiak-Mędelska, M. (2015). Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-412-9

Kębłowski, W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.
Google Scholar

Kinowska, Z. (2015). „Można zakasać rękawy”. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Leśniewska-Napierała, K. (2019). Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.53.6

Leśniewska-Napierała, K. (2017). Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi. Studia Miejskie, 25.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/sm2017.025.06

Piechota, G. (2007). Dżihad kontra McŚwiat. Wpływ komunikacji politycznej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego w demokracji lokalnej (na przykładzie miasta Katowice). Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Google Scholar

Siemiński, S. (2007). Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – przegląd literatury. Człowiek i Środowisko, 31(1–2).
Google Scholar

Sintomer, Y., Herzberg, C. and Röcke, A. (2008). Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges. International Journal of Urban and Regional Research, 32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x

Sobol, A. (2017). Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 316.
Google Scholar

Stokłuska, E. (2015). Opis przykładu partycypacji. Budżet obywatelski w Sopocie. Sopot: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
Google Scholar

Szaranowicz-Kusz, M. (2014). Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta? Warszawa: Fundacja Pole Dialogu.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
Google Scholar

Wojciechowska, E. (2016). Społeczeństwo obywatelskie: mit czy warunek konieczny stabilnego rozwoju demokracji. Nowa Polityka Wschodnia, 2(11).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15804/npw2016201

[www1] https://expressilustrowany.pl/mieszkancy-stawiaja-na-zielen-14-projektow-zgloszonych-do-budzetu-obywatelskiego-2022-r-dotyczy-wzbogacenia-lodzi-w-roslinnosc/ar/c1-15670160 [dostęp 20.09.2021].
Google Scholar

[www2] www.uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/edycje-minione/20192020/wyniki-i-realizacja-projektow/ [dostęp 20.09.2021].
Google Scholar

[www3] www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/yemen_cso/english/Yemen_CSO_conf_glossa ry_SA_ENG.pdf [dostęp 27.12.2020].
Google Scholar

[www4] https://www.bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_7112.pdf [dostęp 16.10.2021].
Google Scholar

[www5] https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/edycje-minione/5-lat-bo-w-lodzi/ [dostęp 22.10.2021].
Google Scholar

[www6] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodzianie-zdecydowali-w-parku-podolskim-powstaje-kolejna-tezniasolankowa-id24324/2018/11/14/ [dostęp 12.06.2021].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1055/a-0587-7623

[www7] www.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/zadania_ogolnomiejskie_2014.pdf [dostęp 22.10.2021].
Google Scholar

[www8] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nowy-operator-lodzkiego-roweru-publicznego-id38644/2021/1/18/ [dostęp 22.10.2021].
Google Scholar

[www9] www.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/glosowanie/2017PONADOSIEDLOWE-real.pdf [dostęp 12.06.2021].
Google Scholar

[www10] www.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/glosowanie/2017PONADOSIEDLOWE-real.pdf [dostęp 12.06.2021].
Google Scholar

[www11] www.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/BO2017/ponadosiedlowe/L0004.pdf [dostęp 22.10.2021].
Google Scholar

[www12] https://expressilustrowany.pl/80-defibrylatorow-w-przestrzeni-publicznej-lodz-stala-sie-najbezpieczniejszym-miastem-w-polsce-zdjecia/ar/13177214 [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www13] https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/BudzetObywatelski/2017-2018/wyniki/Wyniki_ponadosiedlowe.pdf [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www14] www.uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20202021/podstawy-prawne/lbo-20192020/wyniki-i-realizacjaprojektow/ [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www15] www.uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Gminny_Program_Rewitalizacji.pdf [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www16] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/od-kwietnia-nowy-system-komunikacji-miejskiej-id335/2017/1/12/ [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www17] www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodzka-reforma-komunikacyjna-stan-obecny-nie-jestostateczny-56803.html [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www18] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/problem-dworca-lodz-fabryczna-id32921/2020/2/14/ [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www19] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-woonerfow-id36386/2020/9/9/ [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www20] www.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodzianie-zdecyduja-cozjednorozcem-id35867/2020/8/6/ [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www21] www.miasto2077.pl/wp-content/uploads/2019/03/Raport-Budz%CC%87ety-Obywatelskie-w-polskichmiastach.pdf [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

[www22] www.bp.partycypacjaobywatelska.pl [dostęp 22.05.2021].
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-09

Jak cytować

Ślebocka, M., & Kilanowski, A. (2021). Participatory Budget – An Effective Tool for Social Participation and Building Local Identity. A Case Study of the City of Lodz. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 129–151. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.09

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora