Kredyt z opcją „klucz za dług” a dobrowolna sprzedaż nieruchomości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.02

Słowa kluczowe:

consumer protection, debt security, key for debt, mortgage loan, voluntary sale of real estate

Abstrakt

The purpose of the article: The aim of the article is to discuss the loan proposal in the „key for debt” formula contained in Recommendation S of 2019 against the background of voluntary sale of real estate based on art. 35 of the Act on Mortgage Credit and Supervision over Mortgage Credit Intermediaries and Agents [on Mortgage Loans and Loan Agents of 23 March 2017].

Methodology: It was created on the basis of an analysis of the content of legal acts and documents as well as studies of the subject literature.

Results of the research: The conclusions contained in the article refer to the possibility of using one of these institutions to free yourself from debt. The analysis shows that a loan in the „key for debt” formula, due to insufficient interest on the part of lenders and borrowers, will not be a real support for borrowers and borrowers will not be able to limit their liability for the loan taken to the value of the real estate being credited.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czerniak, A. (2018). Model kapitalizmu mieszkaniowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Krynica: Raport SGH.
Google Scholar

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości zadłużonych klientów banków zagwarantowana ustawowo, 2020, https://www.otodom.pl/wiadomosci/prawo/dobrowolna-sprzedaz-nieruchomosci-zadluzonych-klientow-bankow-zagwarantowana-ustawowo-id6598.html (dostęp 15.05.2021).
Google Scholar

Huras, A. i Rej, A. (2013). Praktyczne aspekty zabezpieczenia wierzytelności w świetle nowych przepisów o księgach wieczystych. Roczniki Administracji i Prawa, XIII.
Google Scholar

Informacja na temat sektora bankowego, (2020). Warszawa: KNF.
Google Scholar

Kolany, K. (2019). KNF ostrzega przed nadmiernym zadłużeniem Polaków, https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-ostrzega-przed-nadmiernym-zadluzeniem-Polakow-7688919.html (dostęp 10.05.2021).
Google Scholar

Koleśnik, J. (2016). Bankowość detaliczna. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kubacka, M. (2020). Klucz za dług, https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/klucz-za-dlug-12124.html (dostęp 5.05.2021).
Google Scholar

Lewicki, M. (2019). Społeczne życie hipoteki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Machowska, A. (2020). Upadłość konsumencka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Morawski, I. i Wieczorek, S. (2018). Zadłużenie i bezpieczeństwo finansowe Polaków. Warszawa: SpotData.
Google Scholar

Nowak, P. (2017). Perspektywy upadłości konsumenckiej w Polsce w kontekście zmian ekonomiczno-prawnych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.313.10

Nowak, P. (2018). Ocena zdolności kredytowej jako narzędzie ochrony konsumenta. W: M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, M. Fras, red., Prawa konsumenta w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Ptaszyński, J. (2021). Podsumowanie roku 2020 na rynku mieszkaniowym. Analiza Centrum Amron. Bank, 3.
Google Scholar

Raport Amron-Sarfin. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2020, (2021). Centrum Amron i Związek Banków Polskich nr 46.
Google Scholar

Raport Amron-Sarfin. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2020, (2020). Centrum Amron i Związek Banków Polskich nr 44.
Google Scholar

Rekomendacja S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, (2019). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa (dostęp: 10.05.2021).
Google Scholar

Sławiński, A. (2019). Czy i na ile można liczyć na zmiany w systemach bankowych. W: J. Hausner, W. Paprocki, red., Dewiacje finansjalizacji. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Spurgiasz, K. (2020). Kredyt hipoteczny z opcją „klucz za dług” – co to oznacza dla kredytów mieszkaniowych?, https://www.totalmoney.pl/artykuly/kredyt-hipoteczny-z-opcja-klucz-za-dlug-co-to-oznacza-dla-kredytow-mieszkaniowych (dostęp 10.05.2021).
Google Scholar

Szpringer, W. (2014). Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
Google Scholar

Świecka, B. (2018). Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 27.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1027 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz.U. 2020, poz. 755 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 210.
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 luty 2003 r. – Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1228 ze zm.
Google Scholar

Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2018, (2019). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-10-27

Jak cytować

Nowak, P. (2021). Kredyt z opcją „klucz za dług” a dobrowolna sprzedaż nieruchomości. Finanse I Prawo Finansowe, 4(32), 21–32. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.32.02

Numer

Dział

Artykuł