Tom 6 (2017): Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej