Konsolidacja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej: Rola społeczeństwa obywatelskiego

Autor

  • Dorota Pietrzyk-Reeves Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.02

Słowa kluczowe:

democracy, civil society, democratization, democratic consolidation, Southeast Europe

Abstrakt

The main question of the article is the connection between democratic consolidation in post-Soviet states and civil society development. Even though such a thesis is very popular in political science, it cannot be borne out in present-day policy. And even if we describe democracy as a purely institutional arrangement, it’s impossible to ignore its substantial character. It certainly includes a dynamic civil society and participatory character of political culture. Given these issues, political analysis is very difficult for all researchers, especially because of the variety of traditions and beliefs.

Bibliografia

Antoszewski A., Demokratyzacja w Polsce w świetle współczesnej tranzytologii, [w:] Dylematy polskiej demokracji, red. Ł. Danel, J. Kornaś, Kraków 2012.
Google Scholar

Beetham D., Liberal democracy and the limits of democratization, „Political Studies” 1992, vol. 40, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1992.tb01811.x

Booth J.A., Richard P.B., Civil society, social capital and democratization in Central America, „The Journal of Politics” 1998, vol. 60, no. 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2647648

Carothers T., The end of transition paradigm, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003

Diamond L., Developing Democracy: Towards Consolidation, Baltimore 1999.
Google Scholar

Diamond L., Rethinking civil society: Toward democratic consolidation, „Journal of Democracy” 1994, vol. 5, no. 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041

Gabriel A., Sidney V., The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963.
Google Scholar

Gabriel A., Sidney V., The Civic Culture Revisited, London 1989.
Google Scholar

Haerpfer Ch., Bernhagen P., Inglehart R.F., Welzel Ch., Democratization, Oxford 2009.
Google Scholar

Kaldovar M., Vojevoda I., Democratization in Central and Eastern Europe, London–New York 1999.
Google Scholar

Linz J.J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore 1997.
Google Scholar

Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdziuk-Kra­śniewska, Warszawa 1998.
Google Scholar

O’Donnel G., Illusions about consolidation, „Journal of Democracy” 1996, vol. 7, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1996.0034

Palma di G., To Craft Democracy: An Essay on Democratic Transitions, Los Angeles 1990.
Google Scholar

Parekh B., The cultural plurality of liberal democracy, „Political Studies” 1992, vol. 40.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1992.tb01819.x

Pettit P., On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy, New York 2014.
Google Scholar

Pietrzyk-Reeves D., Civil Society, Democracy and Democratization, Frankfurt am Main 2015.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3726/978-3-653-05853-6

Pietrzyk-Reeves D., O wzajemnej złożonej relacji pomiędzy porządkiem obywatelskim a demokratycznym, [w:] Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współcze­snym świecie, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków 2007.
Google Scholar

Pietrzyk-Reeves D., Weak civic enagagement? Post-communist participation and demo­cratic consolidation, „Polish Sociological Review” 2008, no. 1(161).
Google Scholar

Popper K., Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, Warszawa 1977.
Google Scholar

Przeworski A., Co decyduje o trwałości demokracji?, „Civitas” 1998, nr 2.
Google Scholar

Rustow D., Transition to democracy: Toward a comparative model, „Comparative Politics” 1970, vol. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/421307

Schedler A., What is Democratic Consolidation?, „Journal of Democracy” 1998, vol. 9, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1998.0030

Schmitter P., Karl T., The conceptual travels of transitologists and consolidologists: How far to the east should they attempt to go?, „Slavic Review” 1994, vol. 53, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2500331

Wiadra H., Southern Europe, Eastern Europe, and comparative politics: „Transitology” and the need for new theory, „East European Politics and Societies” 2002, vol. 15, no. 3.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0888325401015003001

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004.
Google Scholar

Zakaria F., The rise of illiberal democracy, „Foreign Affairs” 1997, vol. 76, no. 6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/20048274

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Pietrzyk-Reeves, D. (2017). Konsolidacja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej: Rola społeczeństwa obywatelskiego. Eastern Review, 6, 27–38. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.02