Reformy w Rosji w XIX i na początku XX wieku: próba analizy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.11.07

Słowa kluczowe:

Rosja, reformy XIX i początku XX w.

Abstrakt

Autorka charakteryzuje reformy XIX w., w tym szczególnie podkreśla reformatorskie działania M. Sperańskiego, jak również tzw. wielkie reformy lat 60. i 70., ze szczególną rolą reformy wolnościowej i uwłaszczeniowej (1861). Ważny okres reformowania systemu gospodarczego i politycznego Rosji przypadł na okres reform przeprowadzanych przez S. Wittego i P. Stołypina. Jednakże, jak wykazuje autorka, działania reformatorskie w omawianym okresie były zasadniczo spóźnione i nie przyczyniły się do stabilizacji systemu państwa, a do jego destabilizacji.

Bibliografia

Akunin, B. 2021. Istorija rossiijskogo gosudarstwa. Moskwa: AST, Izdatel’stwo.
Google Scholar

Bazylow, L. 1983. Historia Rosji. T. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bazylow, L. 1986. Historia powszechna 1789–1918. Warszawa: Książka i Wiedza.
Google Scholar

Isstorija SSSR s driewniejszych wriemien do naszych dniej. 1968. T. IV. Moskwa: Nauka.
Google Scholar

Janow, A. 1999. Rossija protiw Rossii. Oczerki istorii russkogo nacyonalizma 1825–1921. Nowosybirsk: Sibirskij Chronograf.
Google Scholar

Kierżencew, B. 2021. Zniewolona Rosja. Historia poddaństwa. Tłum. A. Okuniewska-Stronka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Kluczewski, W. 1989. Kurss russkoj istorii. Gł .V. Moskwa: Mysl.
Google Scholar

Mączak, A. (red.). 1997. Historia Europy. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Google Scholar

Pichoja, R., Timofiejewa, P.T. (red.). 1999. Sud’by rieform i rieformatorow w Rossii. Moskwa: RAGS.
Google Scholar

Rossija na rubieże wiekow. Istoriczeskije portriety. 1991. Moskwa: Polizdat.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-30

Jak cytować

Stępień-Kuczyńska, A. (2022). Reformy w Rosji w XIX i na początku XX wieku: próba analizy. Eastern Review, 11(1), 93–105. https://doi.org/10.18778/1427-9657.11.07

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora