Instrukcja redakcyjna

Redakcja Eastern Review zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w Instrukcji.