O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Eastern Review jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację periodyku o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997–2001, którego założycielem i wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Jerzy Kmieciński. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego.

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego stawia sobie podobne cele, co Ośrodek Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego – zintegrowanie naukowców wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego wokół badania problematyki wschodnioeuropejskiej.

Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowanie wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską, ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej jak i czasopisma naukowego specjalizującego się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.

Przemiany polityczno-prawne, społeczno-gospodarcze, językowo-kulturowe dokonujące się na Białorusi, w Mołdawii, w Rosji i na Ukrainie pomimo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie przestają budzić zainteresowania polskiej opinii publicznej, środowisk akademickich i studenckich, polityków oraz samorządowców. Wspomniane przemiany cechują się znaczną dynamiką i mają wpływ na działalność polskich instytucji państwowych oraz samorządowych, struktur biznesowych i organizacji pozarządowych.

Zagadnienia podejmowane w czasopiśmie dotyczą państw regionu Europy Wschodniej postrzeganego w kategoriach geopolitycznych i społeczno-kulturowych, nie zaś wąsko geograficznych. W związku z tym w polu badawczym periodyku znajdują się Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina, a także inne państwa obszaru poradzieckiego.

W periodyku poruszana jest problematyka polityczno-prawna, społeczno-gospodarcza i językowo-kulturowa. Zamieszczane są w nim opracowania  politologiczne, prawoznawcze, socjologiczne, ekonomiczne, kulturoznawcze oraz językoznawcze. Jednocześnie każdy numer periodyku ma charakter tematyczny, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Eastern Review wydawanego na przełomie ubiegłego wieku.

Międzynarodowy charakter czasopisma, w prace nad którym zaangażowane są Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (Białoruś), Chmielnicki Uniwersytet Państwowy (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła Łomonosowa (Rosja), Państwowy Uniwersytet w Tule (Rosja), Uniwersytet Ekonomiczno-Administracyjny w Pradze (Czechy), Uniwersytet Lineusza w Växjö (Szwecja), Centrum Badań Wschodnioeuropejskich w Giessen (Niemcy), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Niemcy) umożliwia czytelnikom dostęp do unikalnych i najwyższej jakości informacji, danych, opinii i komentarzy autorów z państw regionu będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)