Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Eastern Review indeksowane jest przez następujące serwisy:
ARIANTA
BazEkon
BazHum
Biblioteka Nauki
CEON Centrum Otwartej Nauki
CEEOL
DOAJ
EBSCO Essentials
EBSCO Sociology Source Ultimate
ERIH+
JournalTocs
ProQuest
Sherpa Romeo

Czasopismo Eastern Review wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.