Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Autorzy nadsyłający Redakcji „Eastern  Review” artykuły oświadczają, że stanowią one dzieła oryginalne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw licencyjnych czy autorskich oraz że nie zawierają materiału, który jest zniesławiający lub narusza dobra osobiste innych osób.

Instrukcje dla Autorów

Polityka prywatności

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.