Opłaty

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.