Reforma podziału administracyjno-terytorialnego i samorządu lokalnego w Republice Mołdawii

Autor

  • Александр Макухин Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.09

Słowa kluczowe:

Republika Mołdawii, Gagauzja, reformy instytucjonalne, podział administracyjno-terytorialny, samorząd lokalny, partie polityczne Mołdawii, parlament Mołdawii

Abstrakt

Zagadnienie budowy instytucji państwowych w regionie poradzieckim pozostaje jed­nym z najbardziej aktualnych problemów w literaturze dotyczącej przemian politycznych w regionie Europy Wschodniej. Autor konstatuje, iż zagadnienia podziału administra­cyjno-terytorialnego i systemu organizacji samorządu lokalnego są przedmiotem działań populistycznych, w tym braku nieuwzględniania społeczno-gospodarczych realiów re­gionów. W wielu przypadkach kluczowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu politycznego państw są postrzegane przez głównych aktorów politycznych w kategoriach przedmiotu przedwyborczej rozgrywki politycznej lub też pozostają zakładnikiem ich po­staw ideologicznych. W artykule rozważany jest problem reform instytucjonalnych w Re­publice Mołdawii z uwzględnieniem istniejących teorii politologicznych w tym obszarze, a także preferencji programowo-ideologicznych głównych sił politycznych w Mołdawii. W analizowanym przypadku reformom instytucjonalnym towarzyszą uwarunkowania charakterystyczne zarówno dla regionu poradzieckiego, jak i endemiczne dla Mołdawii, tj. wysoki poziom fragmentaryzacji przestrzeni politycznej i niski poziom kultury poli­tycznej, w tym skłonności do kompromisu i działań konsensualnych. Realizowane re­formy podporządkowane są doraźnym interesom głównych grup politycznych, a zmiana układu sił w mołdawskim parlamencie skutkuje radykalną zmianą kierunku reform in­stytucjonalnych – w niektórych przypadkach anulowaniem dotychczasowych osiągnięć.

Bibliografia

Alegerile parlamentare anticipate în Moldova din 27 februarie 1994 (Результаты парламентских выборов в Республике Молдова от 27 февраля 1994 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” (Ассоциация за партиципа­торную демократию в Молдове АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/1994/ (19.12.2016).
Google Scholar

Alegerile parlamentare anticipate în Moldova din 23 martie 1998 (Результаты пар­ламентских выборов в Республике Молдова от 23 марта 1998 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” (Ассоциация за партиципаторную демократию в Молдове „АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/1998/ (19.12.2016).
Google Scholar

Alegerile parlamentare anticipate în Moldova din 25 februarie 2001 (Результаты пар­ламентских выборов в Республике Молдова от 25 февраля 2001 года), Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” (Ассоциация за партиципаторную демократию в Молдове „АДЕПТ”), http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/ (19.12.2016).
Google Scholar

Gmina Kramsk w liczbach (mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele), http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kramsk (19.12.2016).
Google Scholar

LEGE Nr. 306 din 07.12.1994 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=310874&lang=1 (19.12.2016).
Google Scholar

LEGE Nr. 191 din 12.11.1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/md/310818/ (19.12.2016).
Google Scholar

LEGE Nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Официальный онлайн-регистр юридических актов Республики Молдова) http://lex.justice.md/md/312874/ (19.12.2016).
Google Scholar

Гагаузы объявили о создании своей республике и выходе из Молдовы, „Коммер­сант-Власть”, № 33 от 20.08.1990, http://www.kommersant.ru/doc/266475 (19.12.2016).
Google Scholar

В Польше при населении 40 млн человек – 2400 примэрий, а в Молдове тысяча примэ­рий на 3,5 млн, Newsmaker.md. 25.04.2016, http://newsmaker.md/rus/novosti/v-polshe-pri-naselenii-40-mln-chelovek-2400-primeriy-a-v-moldove-tysyacha-primeriy-24422 (19.12.2016).
Google Scholar

Костаки Г., Борщевский А., Мазур В., Местное самоуправление в Молдове, „Закон и жизнь” 2011, № 5.
Google Scholar

Макухин А.В., Современная миграционная ситуация в Республике Молдова и Прид­нестровье как череда исходов населения, „Politbook” 2015, № 1.
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Макухин, А. (2017). Reforma podziału administracyjno-terytorialnego i samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Eastern Review, 6, 129–142. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.09