Różnorodność w jedności? Uwagi na temat Europy w świetle teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesności

Autor

  • Anna Fligel Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.05

Słowa kluczowe:

demokracja, Europa, teoria wielości nowoczesności, Eisenstadt, Unia Europejska

Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat Europy z wykorzystaniem takich pojęć jak różnorodność i wielość. Odwołuje się do teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesności. Celem artykułu jest teoretyczne i historyczne uzasadnienie stosowania tych pojęć w odniesieniu do definiowania Europy. Ma on zarazem charakter wielowąt­kowy, jego szeroki zakres problemowy jest uzasadniony m.in. względami filozoficznymi i politologicznymi: zbiorowej tożsamości Europy, jej systemu politycznego i potencjal­nych kierunków jej modernizacji. Autorka przyjmuje, iż Europa jako Unia Europejska jest wciąż konstrukcją w procesie i tylko w ograniczonym stopniu może być uznana za coś kompletnego. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich kilku lat wydarzenia o zasięgu glo­balnym, jak upadek żelaznej kurtyny w roku 1989, atak na Centrum Handlu Światowego w roku 2001 czy kryzys finansowy z roku 2008, pośrednio wpływają na jej kondycję. Niektóre kryzysy jak chociażby kryzys migracyjny mają na nią wpływ bezpośredni.

Bibliografia

Borgolte M., Jak Europa stała się różnorodna. O średniowiecznych korzeniach różno­rodności aksjologicznej, [in:] Kulturowe wartości Europy, eds H. Joas, K. Weigandt, Warszawa 2012.
Google Scholar

Boundon R., Efekt odwrócenia, Warszawa 2008.
Google Scholar

Brugger B., Republican Tradition in Political Thought: Virtuous or Virtual?, New York 1999.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780333982303

Dagger R., Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism, Oxford 1997.
Google Scholar

Davis N., Europe: A History, Oxford–New York 1997.
Google Scholar

Eisenstadt S.N., Power, Trust, and Meaning: Essays in Sociological Theory and Analysis, Chicago 1995.
Google Scholar

Eisenstadt S.N., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa 2009.
Google Scholar

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinion of the Committee of 22 September 1999, The role and contribution of civil society organizations to the building of Europe, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/actes_sco_en.pdf (08.04.2016).
Google Scholar

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia w sprawie innowacji społecznych, sieci i komunikacji cyfrowej, z dn. 16 września 2015 r, https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2014-04902-00-00-AC-TRA-pl.docx (08.04.2016).
Google Scholar

Freeman J., Quirke S., Understanding E-Democracy, “Journal of e-Democracy” 2013.
Google Scholar

Krawietz W., Multiple modernities in modern law and legal systems: Shmuel Eisen­stadt’s grand design and beyond, [in:] Varieties of Multiple Modernities. New Research Design, eds G. Preyer, M. Sussman, “International Comparative Social Studies” 2016, no. 33.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004306714_007

MacIntyre A., Afetr Value, Notre Dame 1984.
Google Scholar

Marangudakis M., Multiple Modernities and the Theory of Indeterminacy, [in:] Varieties of Multiple Modernities. New Research Design, eds G. Preyer, M. Sussman, “Inter­national Comparative Social Studies” 2016, no. 33.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004306714_004

Meyer E., Evolution and the Diversity of Life, Cambridge 1976.
Google Scholar

Morin E., Europa denken, Frankfurt–New York 1991.
Google Scholar

Orzeszyna K., Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawni­czej”, Warszawa 2009.
Google Scholar

Ostolski A., Wprowadzenie do: S.N. Eisenstadta, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Warszawa 2009 .
Google Scholar

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.
Google Scholar

Pomian K., Barnavi E., Rewolucja Europejska 1945–2007, Warszawa 2011.
Google Scholar

Preyer G., Kollektive Identität Europas und seine politische Integration, “Rechtstheorie” 2014, Nr 4(45).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3790/rth.45.4.507

Preyer G., The Perspective of Multiple Modernities On Shmuel N. Eisenstadt’s Sociology, “Theory and Society. Journal of Political and Moral Theory” 2013, no. 30.
Google Scholar

Reinhard W., Afirmacja zwyczajnego życia, [in:] Kulturowe wartości Europy, eds H. Joas, K. Weigandt, Warszawa 2012.
Google Scholar

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
Google Scholar

Walzer M., Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York 1983.
Google Scholar

Wojnicz L., Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin–Warszawa 2013.
Google Scholar

Żurek M., Próba klasyfikacji i typologii podejścia Multi-level Governance, [in:] Multi -level governance w Unii Europejskiej, eds J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin– Warszawa 2013.
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Fligel, A. (2017). Różnorodność w jedności? Uwagi na temat Europy w świetle teorii Shmuela N. Eisenstadta wielości nowoczesności. Eastern Review, 6, 81–96. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.05