Komunikacja i jej wpływ na dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Autor

  • Наталія Петрук Katedra Filozofii i Politologii, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.06

Słowa kluczowe:

społeczeństwo obywatelskie, komunikacja, formalna i nieformalna komunikacja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, Ukraina

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie treści, specyfice i roli komunikacji w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Komunikacja postrzegana jest jako rzeczywi­stość cywilizowanego funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa. W artykule rozważane są również zalety odwoływania się do form formalnej i nieformalnej komunikacji.

Bibliografia

Тематический отчет. Гражданское общество и кризис в Украине, ОБСЕ, 11.02.2015, http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/217526?download=true (17.11.2015).
Google Scholar

Гладких В., Блеск и нищета гражданского общества в Украине, 16.12.2015, https:// daily.rbc.ua/rus/show/blesk-nishcheta-grazhdanskogo-obshchestva-1450269774. html (17.11.2015).
Google Scholar

Гражданское образование и демократизация в странах Восточного партнерства, Д. Зегерт (ред.-сост.), „Bundeszentrale für politische Bildung”, т. 1698,14.03.2015, http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/222930/- (17.11.2015).
Google Scholar

Karatzogianni A., Miazhevich G., Denisova A., A Comparative Cyberconflict Analysis of Digital Activism Across Post-Soviet Countries, “Comparative Sociology” 2017, vol. 16, no. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/15691330-12341415

Про засади державної мовної політики, “Відомості Верховної Ради (ВВР)” 2013, № 23, ст. 218, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1331482006276224 (17.11.2015).
Google Scholar

Середакандидат Ю., Украинский парадокс: сильное гражданское общество, кото­рое слабо влияет на власть, https://delo.ua/ukraine/ukrainskij-paradoks-silnoe-grazhdanskoe-obschestvo-kotoroe-slabo-314682/ (17.11.2015).
Google Scholar

Udovyk O., Beyond the Conflict and Weak Civil Society; Stories from Ukraine: Cases of Grassroots Initiatives for Sustainable Development, “East/West: Journal of Ukranian Studies” 2017, vol. 4, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21226/T27W6R

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Петрук, Н. (2017). Komunikacja i jej wpływ na dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Eastern Review, 6, 97–106. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.06