Procesy migracyjne w państwach bałtyckich – dynamika zmian

Autor

  • Agata Włodarska-Frykowska Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.10

Słowa kluczowe:

procesy migracyjne, emigracja z krajów bałtyckich, imigracja do krajów bałtyckich, społeczeństwa w państwach bałtyckich

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę procesów migracyjnych zachodzących współcześnie w pań­stwach bałtyckich. Estonia, Litwa i Łotwa to kraje, które muszą zmagać się z dużymi problemami demograficznymi, ponadto wysoki poziom emigracji pogłębia niekorzystne trendy. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. możliwości znalezienia lepiej płat­nej pracy oraz kontynuacji wykształcenia na uczelniach europejskich zdecydowanie się rozszerzyły. Szczególnie młodzi Bałtowie korzystają z nowych szans i możliwości, co pogłębia proces starzenia się społeczności. Proces imigracji nie jest zbyt intensywny, do­tyczy to głównie ludności pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego, która decyduje się tutaj na osiedlenie. Zdecydowanie częściej państwa bałtyckie traktowane są jako kraje tranzytowe do krajów Europy Zachodniej.

Bibliografia

Afrolat P.M., Situation of new immigrants in Latvia, New immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania, Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn 2010.
Google Scholar

Byrne R., Noll G., Vedsted-Hansen J., Understanding Refugee Law in an Enlarged European Union, “European Journal of International Law” 2014, vol. 15, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/15.2.355

Causes and Consequences of Human Migration An Evolutionary Perspective, eds B.C. Campbell, M.H. Crawford, Oxford 2012.
Google Scholar

Citizenship and Migration Board, http://www.mig.ee/index.php/mg/est/statistika (11.09.2016).
Google Scholar

Convention on the Status of Refugees, https://www.riigiteataja.ee/akt/78623 (11.09.2016).
Google Scholar

Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, “OECD Rapport” 2013.
Google Scholar

Eesti statistika aastaraamat 2015, Statistical Year Book, Tallinn 2015.
Google Scholar

Engbersen G., Migration Transitions in an Era of Liquid Migration. Reflections on Fassmann & Reeger, [in:] Europe: The Continent of Immigrants: Trends, Structures and Policy Implications, ed. M. Okólski, Amsterdam 2012.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9789048517275-005

Estonian Integration Strategy 2008–2013, Tallinn 2008.
Google Scholar

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated (11.09.2016).
Google Scholar

Friberg J.H., The Stages of Migration. From Going Abroad to Settling Down: Post-accession Polish Workers in Norway, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2013.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2012.711055

Grigas A., Kasekamp A., Maslauskaite K., Zorgenfreija L., The Baltic States in the EU: yesterday, today and tomorrow, Notre Europe 2013, Jacques Delors Institute, www.notre-europe.eu/media/balticstateseugrigaskasekampmaslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-july13.pdf?pdf=ok (11.09.2016).
Google Scholar

Haas de H., Engaging Diasporas. How Governments and Development Agencies Can Support Diaspora Involvement in the Development of Origin Countries, International Migration Institute Oxfam 2006, www.heindehaas.com/Publications/de%20Haas% 202006%20-%20Engaging%20Diasporas.pdf (11.09.2016).
Google Scholar

Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration, European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg 2014.
Google Scholar

Kaska V., Emigration from Estonia: Recent trends and economic impact, Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, OECD Rapport 2013.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/9789264204928-5-en

Kaska V., Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Estonia, Estonian Academy of Security Sciences, Tallinn 2010.
Google Scholar

Kovalenko K., Situation of new immigrants in Estonia, New immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania, Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn 2010.
Google Scholar

Lahav G., Immigration and Politics in the New Europe Reinventing Borders, Oxford 2015.
Google Scholar

Latvian Office of Citizenship and Migration Affairs, http://www.pmlp.gov.lv/en/home/statistics/residence-permits.html (11.09.2016).
Google Scholar

Lietuvovs Statistikos Dematamentos, http://123.emn.lt/ (11.09.2016).
Google Scholar

Lithuanian 2011 Population Census in Brief, http://osp.stat.gov.lt/ (11.09.2016).
Google Scholar

Randveer M., Rõõm T., The Structure of Migration in Estonia: Survey-Based Evidence, Working Paper Series, Bank of Estonia 2009, www.eestipank.ee/en/ (11.09.2016).
Google Scholar

Structure of migration and asylum policy in Latvia, Raport, Riga 2011.
Google Scholar

University of Glasgow, http://www.gla.ac.uk/international/country/lithuania/ (11.09.2016).
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Włodarska-Frykowska, A. (2017). Procesy migracyjne w państwach bałtyckich – dynamika zmian. Eastern Review, 6, 143–158. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.10