“A Production Center”: A Model of Creative Work in Tadeusz Konwicki’s Early Prose

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.14

Słowa kluczowe:

Tadeusz Konwicki, writer, socialist realism, total institution, creative work house

Abstrakt

The aim of this article is to outline the issues related to the specificity of the image of the writer and his role in society created in Tadeusz Konwicki’s early works. This stage in the writer’s life opens with the first short story that Konwicki published, namely “Kapral Koziołek i ja” from 1947, after which the initial model of his writing is subject to gradual erosion and ends between 1954 and 1955 with the novel titled Z oblężonego miasta. Investigating the motif of the creative work house on the basis of Z oblężonego miasta is a pretext for reflection on the category of the writer’s work. The article traces the motifs of the professional category of the writer, through analysing the constructions on which Konwicki’s narratives are based. At the same time, due to the analysis of social discourse in which the author participated, the article outlines the social functions he performed at a given time.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Martyna Miernecka, University of Warsaw

Martyna Miernecka – is a literary and cultural scholar, doctoral student in the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw, and member of the Urban Studies Team, a unit in the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw. Her research interests include 20th and 21st century literature as well as more recently, research on the field of geopoetics and word anthropology. She has published in, for instance, Białostockie Studia Literaturoznawcze and Rocznik Komparatystyczny.

 

Bibliografia

Bereś, Stanisław. pseud. Stanisław Nowicki. Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Londyn: Aneks, 1986.
Google Scholar

Goffman, Erving. “On the Characteristics of Mental Institutions.” In Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books, 1961.
Google Scholar

Gołąb, Marcin. “«Patrz ojcze, jak ciężko jeszcze pracują ludzie». Konwicki, «Władza» i robotnicy.” In Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego. Edited by Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski. Warsaw: Lampa i Iskra Boża, 2017.
Google Scholar

Hartwig, Julia. Dziennik, vol. 1. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2011.
Google Scholar

Kaniecki, Przemysław. Wniebowstąpienia Konwickiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2013.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. “Cień obcych wojsk.” Written down by Małgorzata Ołdakowska. In Tadeusz Konwicki, Wiatr i pył. Selected and edited by Przemysław Kaniecki, Tadeusz Lubelski. Warsaw: Czytelnik, 2008.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. “Jak napisać pierwsze opowiadanie.” In T. Konwicki, Wiatr i pył. Selected and edited by Przemysław Kaniecki, Tadeusz Lubelski. Warsaw: Czytelnik, 2008.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. Kalendarz i klepsydra. Warsaw: Czytelnik, 1989.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. “Literat w gazecie.” Nowa Kultura, no. 6 (1952).
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. “Ogródek z nasturcją. Opowiadanie brata z prowincji.” In Tadeusz Konwicki, Wiatr i pył. Selected and edited by Przemysław Kaniecki, Tadeusz Lubelski. Warsaw: Czytelnik, 2008.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. Przy budowie. Warsaw: Czytelnik, 1954.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. Wschody i zachody księżyca. Warsaw: Oficyna Wydawnicza INTERIM, 1990.
Google Scholar

Konwicki, Tadeusz. Z oblężonego miasta. Warsaw: Iskry, 1956.
Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. “Introduction.” In Tadeusz Konwicki, Wiatr i pył. Selected and edited by Przemysław Kaniecki, Tadeusz Lubelski. Warsaw: Czytelnik, 2008.
Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 1947–65). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1984.
Google Scholar

Lubelski, Tadeusz. “Zacząć na nowo. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim.” In Nasze histerie, nasze nadzieje. Spotkania z Tadeuszem Konwickim. Selected and edited by Przemyław Kaniecki. Warsaw: Wydawnictwo Iskry, 2013.
Google Scholar

Piotrowski, Piotr. “Sztuka w czasie końca utopii.” In Piotr Piotrowski. Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji. Krakow: Universitas, 2007.
Google Scholar

Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Krakow: Universitas, 2014.
Google Scholar

Siciński, Andrzej. Literaci polscy. Przemiany zawodu na tle przemian kultury współczesnej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1971.
Google Scholar

Smulski, Jerzy. Od Szczecina do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2002.
Google Scholar

Smulski, Jerzy. “Trzy redakcje „Władzy” Tadeusza Konwickiego: przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce.” Pamiętnik Literacki, no. 7, 1997.
Google Scholar

Sowiński, Paweł. Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989). Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, 2005.
Google Scholar

Tomasik, Wojciech. Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej.” Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999.
Google Scholar

Wat, Aleksander. Poezje zebrane. Edited by Anna Micińska, Jan Zieliński. Krakow: Znak, 1992.
Google Scholar

Watt, Ian. “Literatura i społeczeństwo.” In W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych, vol. 1. Introduction, selection and edition by Andrzej Mencwel. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
Google Scholar

Włodarczyk, Wojciech. Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1991.
Google Scholar

Zaleski, Marek. “Obory, czyli o nowej pastoralności.” In Marek Zaleski. Echa Idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Krakow: Universitas, 2007.
Google Scholar

Zawodniak, Mariusz. “Zjazdy, narady, konferencje literackie.” In Słownik realizmu socjalistycznego. Edited by Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik. Krakow: Universitas, 2004.
Google Scholar

Żółkiewski, Stefan. Kultura literacka (1918–1932). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Miernecka, M. (2020). “A Production Center”: A Model of Creative Work in Tadeusz Konwicki’s Early Prose. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 269-285. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.14

Numer

Dział

Czytanie z perspektywy