Hartwig przestrzennie. Recenzja książki Elżbiety Dutki „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2016

  • Emilia Gałczyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań nad Tradycją Europejską https://orcid.org/0000-0003-4324-2141
Słowa kluczowe: Julia Hartwig, geografia, biografia, geopoetyka

Abstrakt

Auto/bio/geo/grafia jest twórczą i niebanalną soczewką interpretacyjną autorki książki, która przygląda się poszczególnym tomom, wierszom i tekstom o sztuce autorstwa Julii Hartwig. Ramą kompozycyjną, która pozwala na prowadzenie płynnej narracji, staje się przestrzeń, przypisana do tytułowego centrum, prowincji i zaułka. Wspomniane odniesienia przestrzenne funkcjonują jako klucz kompozycyjny książki podzielonej na trzy segmenty: Francja – nostalgiczne centrum, Ameryka – prowincja codzienności oraz Polska – zaułki historii i pamięci, w ramach których, w konkretnych przykładach utworów, każdorazowo zostaje zauważona spacja i łączące się z nią przemiany.

Biogram autora

Emilia Gałczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Badań nad Tradycją Europejską

Emilia Gałczyńska – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się poezją, korespondencją sztuk, relacją zachodzącą między ciałem a przestrzenią w literaturze oraz tematyką Zagłady. Od pięciu lat w składzie jury wojewódzkiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „Małym Formacie”, „Pro Arte”, na stronach Biura Literackiego („biBLioteka”, „Przystań”). Współpracuje z Kołem Naukowym Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet” (UAM). Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany. Adres e-mail: egalcz@gmail.com

Bibliografia

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012.

Dutka E., Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Katowice 2008.

Dutka E., Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Katowice 2014.

Dutka E., Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego. Katowice 2000.

Dutka E., Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI, Katowice 2011.

Geograficzne przestrzenie utekstowione, pod red. B. Karwowskiej, E. Konończuk, E. Sidoruk, E. Wampuszyc, Białystok 2017.

Kronenberg A., Geopoetyka: związki literatury i środowiska, Łódź 2014.

Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2015.

Przestrzeń - literatura - doświadczenie: z inspiracji geopoetyki, pod red. T. Gęsiny i Z. Kadłubka, Katowice 2016.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Opublikowane
2018-12-30
Jak cytować
Gałczyńska, E. (2018). Hartwig przestrzennie. Recenzja książki Elżbiety Dutki „Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2016. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (7), 339-345. https://doi.org/10.18778/2299-7458.07.19
Dział
Recenzje