Vol 20 (2017)

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe;4

Zadanie „ Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Spis treści

Edward Molendowski
[5]-21
Przemysław Włodarczyk
[23]-43
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś
[45]-63
Lejla Terzić
[65]-81
Safet Kurtović, Blerim Halili, Nehat Maxhuni
PDF
[83]-100
Zofia Wysokińska
[101]-123
Ivana Lolić, Petar Sorić, Mirjana Čižmešija
[125]-142
Ryszard Piasecki, Janusz Gudowski
[143]-157
Anna Organiściak-Krzyszkowska
[159]-178