Efekty realizacji polityki proeksportowej polski w kontekście planu odpowiedzialnego rozwoju – wstępna ocena porównawcza

Autor

  • Zofia Wysokińska University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration

DOI:

https://doi.org/10.1515/cer-2017-0030

Słowa kluczowe:

polityka eksportowa, Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, bariery wewnętrzne i zewnętrzne, sektor MSP

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnej oceny realizacji polityki ekspansji eksportowej Polski w odniesieniu do eksportu towarowego, wynikającej z rządowego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, w kontekście istniejących barier i uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zgłaszanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W ostatnim rankingu dotyczącym okresu 2016–2017 Polska osiągnęła 36 pozycję w świecie. Należy też podkreślić, że w tym ostatnim światowym rankingu Polska znalazła się jednocześnie na 16 pozycji wśród państw członkowskich UE. Pozytywnym zjawiskiem w odniesieniu do obrotów Polski z zagranicą w roku 2016 w stosunku do lat poprzednich było to, że wartość eksportu przewyższała import, co pozwoliło wygenerować nadwyżkę obrotów w wysokości blisko 4,8 mld EUR, tzn. 2‑krotnie wyższą niż w 2015 r. W roku 2016 i (również w pierwszym półroczu 2017 r.) miała miejsce korzystna dywersyfikacja polskiego eksportu w kierunku wzrostu eksportu na poza‑unijne rynki krajów rozwiniętych gospodarczo. Po dwóch latach relatywnie wolnego wzrostu, w roku 2016 eksport do tej grupy państw zwiększył się o 5,6% (do 12 mld EUR), tj. blisko 2,5‑krotnie szybciej niż w skali ogólnej. W roku 2016 (i pierwszym półroczu 2017) r. odnotowano pozytywną tendencję rosnącej w stosunku do lat ubiegłych dynamiki eksportu wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia. Jednak w eksporcie z Polski do UE pomimo bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do jednolitego rynku europejskiego istnieją wciąż ograniczenia i bariery ograniczające swobodny przepływ towarów, a zwłaszcza usług. Również w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne istnieje również wiele barier wewnętrznych w Polsce ograniczających ich ekspansję eksportową. Mimo stopniowego wzrostu eksportu w ostatnich latach, umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw wciąż pozostaje dużo mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. W rezultacie udział polskich MŚP w unijnym rynku jest o jedną trzecią mniejszy niż przeciętnie w UE.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Asy Polskiej Gospodarki, Instytut Wolności, Warszawa, 2016
Google Scholar

Barcz J., Kawecka‑Wyrzykowska E., Michałowska‑Gorywoda K. (2016), Integracja Europejska w okresie przemian, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva, corresponding years.
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
Google Scholar

http://www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_Development_Plan.pdf
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
Google Scholar

https://www.southcentre.int/wp‑content/uploads/2015/12/AN_MC10_1_Export‑competition.pdf
Google Scholar

https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/wto‑agreement‑on‑agriculture–76936799
Google Scholar

http://www.fao.org/3/a‑i7310e.pdf (Trade Policy‑Technical Notes, WTO Negotiations, No. 16/2017).
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
Google Scholar

http://www.fao.org/policy‑support/resources/resources‑details/en/c/902452/
Google Scholar

http://www.international.gc.ca/trade‑agreements‑accords‑commerciaux/topics‑domaines/services/tisa‑acs.aspx?lang=eng
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
Google Scholar

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Google Scholar

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev‑gpr–94_01_e.htm
Google Scholar

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie‑eksportu/program‑rzadowy‑finansowe‑wspieranie‑eksportu/
Google Scholar

Report: Niebezpieczny Status QUO. Dlaczego małe firmy nie rosną?, Warsaw Enterprise Institute (WEI).
Google Scholar

Report of the Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Instrumenty wspierania eksportu dla MSP, (Instruments Supporting Exports of SMES), within Enterprise Europe Network, PARP, 2015. www.parp.gov.pl
Google Scholar

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/strategia‑na‑rzecz‑odpowiedzialnego‑rozwoju/
Google Scholar

Unctad Handbook of Statistics 2016, United Nations, New York and Geneva, 2016.
Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój Rynków, PWN, Warszawa‑Łódź, 2002.
Google Scholar

Wysokińska Z, Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Wysokinska Z., Witkowska J. (2016) Sustainable Development‑Selected Macro‑and Micro‑Economic Aspects, University of Lodz Publishing House, Lodz.
Google Scholar

Wysokinska Z. (2017), Millennium Development Goals / UN Goals and Sustainable Development / UN as Instruments for Realizing Sustainable Development Concept in the Global Economy, ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’, Vol. 20 (2017), No. 1, pp. 101–118.
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Wysokińska, Z. (2017). Efekty realizacji polityki proeksportowej polski w kontekście planu odpowiedzialnego rozwoju – wstępna ocena porównawcza. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 20(4), 101-123. https://doi.org/10.1515/cer-2017-0030

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>