Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020

Autor

  • Edyta Dworak University of Łódź. Faculty of Economics and Sociology, Department of Microeconomics
  • Witold Kasperkiewicz University of Łódź. Faculty of Economics and Sociology, Department of Microeconomics

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2013-0027

Słowa kluczowe:

invention, innovation, innovation gap, knowledge – based economy, R D activity

Abstrakt

Celem opracowania jest wyjaśnienie istoty Strategii Europa 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozwojowych w dziedzinie innowacyjności, dokonanie oceny poziomu innowacyjności gospodarek unijnych na tle USA, Japonii i Korei Płd., a także odpowiedź na pytanie dotyczące warunków rozwoju innowacyjności unijnego obszaru gospodarczego w świetle celów programowych Strategii. Opracowanie składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione są istota i założenia Strategii Europa 2020. Część druga zawiera analizę poziomu innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w porównaniu z USA, Japonią i Koreą Płd. W części trzeciej rozważania koncentrują się na przedstawieniu uwarunkowań i perspektyw rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Atkinson R. D., Andes S. M. (2009), Benchmarking EU and U.S. Innovation and Competitiveness. The Information Technology and Innovation Foundation, Washington
Google Scholar

Baumol W. J. (2002), The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton 2002
Google Scholar

Chen D. H. C., Dahlman C. J.(2004), Knowledge and Development. A Cross Section Approach, World Bank Policy Research Working Paper, August, No. 3366
Google Scholar

Communication from the Commission, Europe 2020 (2010), A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM 2020 final, Brussels 03.03.2010
Google Scholar

EU budget and external cooperation, ec.europa.eu/europeaid
Google Scholar

Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, PWN, Warsaw
Google Scholar

Innovation Union Scoreboard 2010 (2011), www.proinno-europe.eu/metrics
Google Scholar

Innovation Union Scoreboard 2011 (2012), www.proinno-europe.eu/metrics
Google Scholar

Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, ʻJournal of Monetary Economicsʼ, No. 21
Google Scholar

Ocena strategii lizbońskiej, Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji, Bruksela, 02.02.2010 SEK (2010)
Google Scholar

OECD Economic Surveys, OECD, Paris 2012
Google Scholar

Romer P. M. (1990), Endogenous Technological Change, ʻJournal of Political Economyʼ, vol. 98, no. 5
Google Scholar

Stern S., Porter P. M., Furman J. L. (2000), The Determinants of National Innovative Capacity, Working Paper, no 7876, National Bureau of Economic Research Cambridge MA
Google Scholar

Opublikowane

2014-02-13

Jak cytować

Dworak, E., & Kasperkiewicz, W. (2014). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020 . Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 16(4), 39–55. https://doi.org/10.2478/cer-2013-0027

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>