Tom 20 Nr 3 (2017)

					Pokaż  Tom 20 Nr 3 (2017)

Zadanie „Wdrożenie platformy Open Journal System dla czasopisma ‘Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe’” finansowane w ramach umowy 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane: 2017-09-30