O czasopiśmie

Czasopismo ZESZYTY WIEJSKIE jest wydawane przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje artykuły, recenzje i inne materiały naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki wiejskiej (rural studies), z zakresu m.in.: nauk o kulturze i religii, historii, archeologii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa; nauk socjologicznych, nauk prawnych, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; nauk leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa; architektury i urbanistyki.

Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim, czeskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim.

Zeszyty Wiejskie na platfomie Digital Commons (Elsevier)

Aktualny numer

Tom 27 (2021)
					Wyświetl Tom 27 (2021)
Opublikowane: 2021-12-21

Pełny numer

Articles

Wyświetl wszystkie numery