Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Zeszyty Wiejskie indeksowane jest przez następujące serwisy:

Czasopismo Zeszyty Wiejskie wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną,  gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.