Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 26
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 49
Liczba otrzymanych recenzji – 40
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 77%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 122 dni

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 19
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 42
Liczba otrzymanych recenzji – 38
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 73%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 4 miesiące