Kontakt

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Redakcja "Zeszytów Wiejskich"

90-131 ŁÓDŹ, ul. Lindleya 3/5, pok. 229
Tel: (042) 635 61 55
e-mail: zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl

Damian Kasprzyk (redaktor naczelny)
e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl

Sebastian Latocha (sekretarz redakcji, redaktor tematyczny - etnologia i antropologia kulturowa)
e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

Małgorzata Łapa (sekretarz redakcji, redaktor tematyczny - historia)
e-mail: malgorzata.lapa@uni.lodz.pl

Publisher
Lodz University Press

Jana Matejki St., no 34A
90-237 Łódź, Poland
Phone: 42 235 01 79
e-mail: katarzyna.smyczek@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Damian Kasprzyk (redaktor naczelny)

Wsparcie techniczne

Firma Magis