Recenzenci

2020, z. 26

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dorota Angutek (Uniwersytet Zielonogórski)
Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk, Łódź)
Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
Róża Godula-Węcławowicz (Polska Akademia Nauk)
Monika Golonka-Czajkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tomasz Kalniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Eugeniusz Kłosek (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zdzisław Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)
Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Grzegorz Markiewicz (Uniwersytet Łódzki)
Bogusław Marks (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Marcin Piotrowski (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Aleksandra Sylburska (Uniwersytet Łódzki)
Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński)
Marcin Szymański (Uniwersytet Łódzki)
Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski)
Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Krzysztof P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
Michał Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2019, z. 25

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)
Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk)
Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

2018, z. 24

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)
Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)
Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk)
Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)