Recenzenci

2022, t. 28(2)

Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)

Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki)

Marcin Jaworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Agnieszka Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przemysław Kisiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki)

Małgorzata Marks-Krzyszkowska (Uniwersytet Łódzki)

Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Kurpiel (Uniwersytet Wrocławski)

Sylwia Michalska (Polska Akademia Nauk)

Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)

Ewa Nowina-Sroczyńska (Uniwersytet Łódzki)

Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski)

Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski)

Paweł Sporek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Marcin Szymański (Uniwersytet Łódzki)

Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański)

Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski)

 

2022, t. 28(1)

Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki)

Lucyna Błażejczyk-Majka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)

Krystian Darmach (Uniwersytet Łódzki)

Jarosław Eichstaedt (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Renata Kazimierczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Jolanta Kępa-Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)

Joanna Mikosz (Uniwersytet Łódzki)

Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)

Alicja Piotrowska (Uniwersytet Łódzki)

Kalina Skóra (Polska Akademia Nauk)

Marcin Szymański (Uniwersytet Łódzki)

Ruta Śpiewak (Polska Akademia Nauk)

Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

 

2021, t. 27

Arkadiusz Bagłajewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Marek Barwiński (Uniwersytet Łódzki)
Veronika Beliaeva-Saczuk (Kunstkamera - Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Saint Petersburg)
Zofia Brzozowska (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Gabriela Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski)
Ewa Dahlig-Turek (Polska Akademia Nauk)
Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
Mariusz Gołąb (Uniwersytet Łódzki)
Shilina Marina Grivorievna (Plekhanov Russian University of Economics)
Bożena Karwowska (University of British Columbia)
Eliza Kącka (Polish University Abroad in London)
Eugeniusz Kłosek (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski)
Lucyna Kudła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Zbigniew Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Michałek (Uniwersytet Szczeciński)
Lilla Moroz-Grzelak (Polska Akademia Nauk)
Piotr Okulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki)
Janina Radziszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Michał Rydlewski (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Schmidt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alexander Segal (Lomonosov Moscow State University)
Kalina Skóra (Polska Akademia Nauk)
Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Elżbieta Solak (Uniwersytet Jagielloński)
Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Iwona Steczko (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) 
Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Waszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
Hubert Wilk (Polska Akademia Nauk)
Zdzisław Włodarczyk (Wieluńskie Towarzystwo Naukowe)

2020, t. 26

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dorota Angutek (Uniwersytet Zielonogórski)
Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk, Łódź)
Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)
Róża Godula-Węcławowicz (Polska Akademia Nauk)
Monika Golonka-Czajkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tomasz Kalniuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Eugeniusz Kłosek (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Zdzisław Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)
Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Grzegorz Markiewicz (Uniwersytet Łódzki)
Bogusław Marks (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Marcin Piotrowski (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński)
Tomasz Siemiński (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Sławomir Sikora (Uniwersytet Warszawski)
Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Aleksandra Sylburska (Uniwersytet Łódzki)
Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński)
Marcin Szymański (Uniwersytet Łódzki)
Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski)
Mariola Tymochowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Krzysztof P. Woźniak (Uniwersytet Łódzki)
Michał Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2019, t. 25

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)
Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk)
Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

2018, t. 24

Jan Adamowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Krzysztof Baranowski (Politechnika Łódzka)
Barbara Chlebowska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Piotr Czepas (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Tadeusz Dubicki (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Marcin Kępiński (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Stefan J. Pastuszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu)
Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
Maria Wieruszewska-Adamczyk (Polska Akademia Nauk)
Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)