Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne:
         
Damian Kasprzyk Uniwersytet Łódzki – redaktor naczelny Polska ORCID  
         
Jarosław Kita Uniwersytet Łódzki – zastępca redaktora naczelnego Polska ORCID Google Scholar
         
Sebastian Latocha Uniwersytet Łódzki – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – etnologia Polska ORCID Google Scholar
         
Małgorzata Łapa Uniwersytet Łódzki – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – historia Polska ORCID  
         
Katarzyna Walińska Uniwersytet Łódzki – – redaktor językowy/język angielski Polska    
         
Barbara Januszkiewicz Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim  – redaktor Ukraina ORCID  
         
Ewa Koralewska Biblioteka Sejmowa, Warszawa – redaktor Polska    
         
Karol Walczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – redaktor Polska    
         
         
Rada Naukowa:
         
dr hab. Andrzej Lech, prof. UŁ  Uniwersytet Łódzki – przewodniczący Polska ORCID  
         
prof. dr hab. Semen Abramowicz  Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim Ukraina   Google Scholar
         
prof. dr hab. Iskra Baeva  Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydy Bułgaria ORCID Google Scholar
         
dr hab. Władysław Baranowski, prof. UŁ  Uniwersytet Łódzki Polska    
         
dr Alyaksandr Bashkou  Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina Białoruś ORCID  
         
prof. dr hab. Wiesław Caban  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Polska ORCID  
         
dr Janusz Gmitruk  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Polska ORCID  
         
dr hab. Tadeusz Grabarczyk – prof. UŁ  Uniwersytet Łódzki Polska ORCID  
         
dr Tomasz Lech  Uniwersytet Łódzki Polska ORCID  
         
dr Nicolas Masłowski  Uniwersytet Warszawski Polska ORCID Google Scholar
         
prof. dr hab. Giennadij F. Matwiejew  Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa Rosja    
         
dr hab. Leszek Olejnik – prof. UŁ  Uniwersytet Łódzki Polska ORCID  
         
prof. dr hab. Marek Przeniosło  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Polska ORCID  
         
dr Michal Rak  Czechosłowacka Wspólnota Legionowa, Praga Czechy    
         
dr Edyta Roszko  Chr. Michelsen Institute, Bergen Norwegia ORCID Google Scholar
         
dr Marta Wieczorek  Zayed University, Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie ORCID  
         
prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Polska ORCID  
         
prof. dr hab. Leonid Zashkilnyak  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki Ukraina ORCID Google Scholar
         
dr Wojciech Ziomek  Uniwersytet Łódzki Polska   Google Scholar