O czasopiśmie

Czasopismo ZESZYTY WIEJSKIE jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i afiliowane przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje artykuły, recenzje i sprawozdania dotyczące szeroko rozumianej problematyki wsi (rural studies) - w Polsce, Europie i na świecie - mieszczące się w perspektywie wielu dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych. Różnorodność perspektyw badawczych sprawia, że ZESZYTY WIEJSKIE stanowią otwartą platformę dyskusji o wsi, która nie zamyka się w obrębie jednej dysycypliny.

Przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim. Teksty w innych językach - po konsultacji z Kolegium Redakcyjnym

Zeszyty Wiejskie na platfomie Digital Commons (Elsevier)

Ogłoszenia

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-02

Aktualny numer

Tom 27 (2021)
					Pokaż  Tom 27 (2021)
Opublikowane: 2021-12-21

Pełny numer

Articles

Wyświetl wszystkie wydania