„Zasoby kadrowe” Krajowej Administracji Skarbowej: reasumpcja po 5 latach funkcjonowania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.06

Słowa kluczowe:

administracja podatkowa (skarbowa), pracownik, funkcjonariusz, wykształcenie wyższe, wynagrodzenie

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest szeroko rozumianym aspektom kadrowym związanym z Krajową Administracją Skarbową, rozpatrywanym przez pryzmat pięciu lat jej funkcjonowania (2017–2021). Podstawowym celem rozważań jest ustalenie przyczyn nadmiernej fluktuacji pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z analizą ich wynagrodzeń/uposażeń, struktury wiekowej, kierunkowego wykształcenia oraz wybranych obszarów tzw. polityki awansowania.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

5 lat KAS: na czym polega nasza nowoczesność i profesjonalizm, b.d., https://www.youtube.com/watch?v=EDSTSmvU6Bw (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

500 plus dla urzędników skarbówki. Będą mieli jedno zadanie, 2022, https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10920946/500-plus-dla-urzednikow-skarbowki-beda-mieli-jedno-zadanie.html (dostęp: 29.10.2022).
Google Scholar

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 1.
Google Scholar

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 1.
Google Scholar

Dołącz do zachodniopomorskiej KAS, b.d., https://www.youtube.com/watch?v=4m8vsqS2u8A (dostęp: 12.10.2022).
Google Scholar

Dołącz do zachodniopomorskiej KAS – Reportaż, b.d., https://www.youtube.com/watch?v=bRuDwtEzAhk (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Dróżdż W., Jak i po co powstała Krajowa Administracja Skarbowa? W czym pomaga przedsiębiorcom?, 2021, https://opoka.news/jak-i-po-co-powstala-krajowa-administracja-skarbowa-w-czym-pomaga-przedsiebiorcom (dostęp: 14.10.2022).
Google Scholar

Funkcjonariusze, jak aktorzy…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28446 (dostęp: 19.12.2022).
Google Scholar

Gdzie jest (kiedy będzie) generał?, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28384 (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Godusławski B., Ekspresowe awanse szefa skarbówki. W rok od aspiranta do młodszego inspektora, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ekspresowe-awanse-szefa-skarbowki-az-5-stopni-w-rok-kim-jest-bartosz-zbaraszczuk/tn0cf7y (dostęp: 11.01.2023).
Google Scholar

Godusławski B., Fiasko planów MF. Nie będzie magistrów z uszczelniania podatków [TYLKO U NAS], 2022, https://businessinsider.com.pl/finanse/fiasko-planow-mf-resort-nie-bedzie-mial-wlasnej-uczelni-wyzszej/ct7v5ph (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Godusławski B., Minister finansów w stopniu generała. Kim jest Magdalena Rzeczkowska?, 2022, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/minister-finansow-w-stopniu-generala-kim-jest-magdalena-rzeczkowska/6w9j3pr (dostęp: 11.11.2022).
Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada bezpieczeństwa prawnego podatnika a orzecznictwo sądownictwa administracyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2022, nr 6.
Google Scholar

Halicki A., Analiza projektu ustawy z dnia 31 maja 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016, nr 8.
Google Scholar

Halicki A., Petycja w sprawie przeprowadzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów analizy SWOT, ewentualnie innej podobnej analizy dotyczącej planowanego przez Ministerstwo Finansów procesu ucywilnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Biała Podlaska, 22 kwietnia 2017, https://www.pomorskie.kas.gov.pl/documents/3555563/4805403/Petycja+-analiza+SWOT (dostęp: 29.10.2022).
Google Scholar

Halicki A., Służba w Służbie Celno-Skarbowej, Szczecin 2021.
Google Scholar

Hrynkiewicz J., W ostatnich latach elit urzędniczych nie dostrzegam, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 października 2022, nr 203(5865).
Google Scholar

Instrukcja awansowania w KAS – stanowisko NSZZ „S”, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28402 (dostęp: 23.10.2022).
Google Scholar

Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, minister finansów, b.d., https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacje.xsp?view=6&cat=minister%20finans%C3%B3w&page=2 (dostęp: 11.07.2022).
Google Scholar

Kidyba A., Osiem grzechów głównych, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16 lutego 2021, nr 31(5439).
Google Scholar

Kolejna sprawa o ucywilnienie wygrana w sądzie II instancji, 2021, https://celnicy.pl/threads/kolejna-sprawa-o-ucywilnienie-wygrana-w-sadzie-ii-instancji.17168/ (dostęp: 14.09.2022).
Google Scholar

Komunikat po spotkaniu w Ministerstwie Finansów, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28392 (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Konferencja „5 lat Krajowej Administracji Skarbowej”, b.d., https://www.youtube.com/watch?v=d1EbRx8oUdU (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6.
Google Scholar

Kowarzyk A., Wicepremier Kowalczyk: ceny żywności nie spadną w przyszłym roku, 2022, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1509525%2Cwicepremier-kowalczyk-ceny-zywnosci-nie-spadna-w-przyszlym-roku.html (dostęp: 16.12.2022).
Google Scholar

Krajowa Administracja Skarbowa – spot, b.d., https://www.youtube.com/watch?v=NNFomtzvScQ (dostęp: 20.10.2022).
Google Scholar

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018.
Google Scholar

Leśniak G.J., Służby w administracji – sposób na wyższą emeryturę, 2021, https://www.prawo.pl/kadry/funkcjonariusze-sluzb-oddelegowani-albo-emerytowani-zajmuja,506164.html (dostęp: 25.10.2022).
Google Scholar

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1969.
Google Scholar

Małecki J., Recenzja cz. II pt. Kontrola stosowania prawa podatkowego w Polsce, [w:] Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006.
Google Scholar

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995.
Google Scholar

Mikołajczyk D., Służba Celno-Skarbowa ma już za sobą falę odejść? Nadinsp. Rzeczkowska o sytuacji kadrowej formacji, 2022, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/krajowa-administracja-skarbowa/sluzba-celno-skarbowa-ma-juz-za-soba-fale-odejsc-nadinsp-rzeczkowska-o-sytuacji-kadrowej-formacji?fbclid=IwAR2Oag5fSp0xtlxrj-VgxUED6F-l4W6Iz-FvAQlw_AHbMcWUlzMeZxF54Io (dostęp: 12.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa, Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/kas/magdalena-rzeczkowska-nowym-ministrem-finansow (dostęp: 29.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej z nominacją generalską, 2022, https://www.gov.pl/web/kas/szef-krajowej-administracji-skarbowej-z-nominacja-generalska (dostęp: 20.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/centralne-obchody-dnia-kas-2021 (dostęp: 19.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/centralne-obchody-dnia-krajowej-administracji-skarbowej (dostęp: 28.11.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Konferencja „5 lat Krajowej Administracji Skarbowej”, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/konferencja-5-lat-krajowej-administracji-skarbowej (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/powstanie-uczelnia-ksztalcaca-kadry-resortu-finansow (dostęp: 2.10.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Rząd chroni portfele Polaków przed skutkami wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz inflacyjnego, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-chroni-portfele-polakow-przed-skutkami-wojny-w-ukrainie-kryzysu-energetycznego-oraz-inflacyjnego (dostęp: 10.12.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 rok, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/sejm-przyjal-ustawe-budzetowa-na-2023-rok (dostęp: 15.12.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Wyróżniliśmy zasłużonych dla finansów publicznych, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/wyroznilismy-zasluzonych-dla-finansow-publicznych (dostęp: 18.11.2022).
Google Scholar

Ministerstwo Finansów, XV Ranking Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/xv-ranking-urzedow-skarbowych-i-izb-administracji-skarbowej-dziennika-gazety-prawnej (dostęp: 29.10.2022).
Google Scholar

Miś, reż. S. Bareja, 2012, scena przywołania omyłkowo odesłanego dublera, https://www.youtube.com/watch?v=llUB6jsR_uk (dostęp: 6.10.2022).
Google Scholar

Modzelewski W., Opinia z dnia 16 sierpnia 2016 r. w zakresie oceny potencjalnych skutków wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, 2016, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/210BB22ED7CDF61AC125802C00299B4F/%24File/826-001.pdf (dostęp: 17.10.2022).
Google Scholar

Na bogato…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28418 (dostęp: 5.12.2022).
Google Scholar

Nowak I., 120 radców skarbowych jako „elita” Krajowej Administracji Skarbowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007

Nowak I., An officer employed as a revenue collector in the structure of the National Revenue Administration – critical remarks, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 3.
Google Scholar

Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa – reasumpcja, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach, „Kazus Podatkowy” 2020, nr 4.
Google Scholar

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w świetle „standardów” stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej – uwagi krytyczne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008

Nowak I., Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.03

Nowak I., National Revenue Administration – current organisational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010

Nowak I., „Polityczno-kadrowa” Krajowa Administracja Skarbowa, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05

Nowak I., Radca skarbowy w świetle badań empirycznych, [w:] Wyzwania współczesnego prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi w 70. rocznicę urodzin, red. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Łódź 2023 [w druku].
Google Scholar

Nowak I., Świadomość podatkowoprawna podmiotów administracji rządowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.04.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.04.01

Nowy podatek dla właścicieli mieszkań. Rząd ma nad nim pracować, choć premier mówił coś innego, 2022, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/nowy-podatek-dla-wlascicieli-mieszkan-resort-sasina-juz-nad-nim-pracuje/63q41bn (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Oddelegowania do KIS – informacje szczegółowe, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28358 (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Odpowiedź Ministerstwa Finansów dotycząca dalszych losów pracowników CIRF, 2022, https://celnicy.pl/threads/odpowiedz-ministerstwo-finansow-dotyczaca-dalszych-losow-pracownikow-cirf.17988/ (dostęp: 8.12.2022).
Google Scholar

Płażek S., Przekształcenie” stosunku służbowego celnika w stosunek pracy, „Roczniki Administracji i Prawa” 2021, t. XXI, zeszyt specjalny.
Google Scholar

Poznaj swego Szefa, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28331 (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Premier każe oszczędzać. Ministerstwa tną wydatki, 2022, https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10945132/premier-kaze-oszczedzac-ministerstwa-tna-wydatki.html (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Prezydent PL, List Prezydenta RP z okazji Dnia Krajowej Administracji Skarbowej z 20 września 2019, 2019, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/listy/list-prezydenta-rp-z-okazji-dnia-krajowej-administracji-skarbowej,5993 (dostęp: 10.08.2022).
Google Scholar

Przewodniczący Sławomir Siwy przywrócony do służby, 2021, https://nowinynyskie.com.pl/artykul/przewodniczacy-slawomir/1256471 (dostęp: 14.09.2022).
Google Scholar

Radwan A., Bez pieniędzy kontrola będzie tylko teoretyczna, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 października 2022, nr 203(5865).
Google Scholar

Radwan A., Chętnych do pracy w urzędach z roku na rok jest coraz mniej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 30 listopada 2022, nr 231(5893).
Google Scholar

Radwan A., Mianowanie ma wpływ na profesjonalizm korpusu służby cywilnej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5 października 2022, nr 193(5855).
Google Scholar

Radwan A., Ostatnie dni grudnia szansą na dodatkowe bonusy w urzędach, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14 grudnia 2022, nr 241(5903).
Google Scholar

Radwan A., Urzędnicy z podwyżkami, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 października 2022, nr 208(5870).
Google Scholar

Radwan A., Uścisk dłoni i medal (nie)zastąpią podwyżki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 listopada 2022, nr 217(5879).
Google Scholar

Rząd ujawnił prawdę. Tyle wynosi zadłużenie poza budżetem, 2022, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/rzad-ujawnil-prawde-tyle-wynosi-zadluzenie-poza-budzetem/ge75exn (dostęp: 13.12.2022).
Google Scholar

Rzeczkowska M., Minister finansów o podwyżkach. „W sferze budżetowej zarabia się mniej, ale zapewnia ona stabilną pracę”, 2022, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/minister-finansow-o-podwyzkach-w-sferze-budzetowej-zarabia-sie-mniej-ale-zapewnia-ona/t8ehxg3 (dostęp: 23.11.2022).
Google Scholar

Sierak A., „Nie jesteśmy na musiku”. Minister tłumaczy co z polskimi obligacjami, 2022, https://www.wnp.pl/finanse/nie-jestesmy-na-musiku-minister-tlumaczy-co-z-polskimi-obligacjami,639063.html, (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Siwy S., CIRF i szkolenia, 2020, https://celnicy.pl/threads/cirf-i-szkolenia.16882/ (dostęp: 20.11.2022).
Google Scholar

Siwy S., Decyzja i odwołanie – wygaszenie, 2021, https://celnicy.pl/threads/decyzja-i-odwolanie-wygaszenie.17124/ (dostęp: 14.09.2022).
Google Scholar

Siwy S., Decyzja o zwolnieniu S. Siwego, 2021, https://celnicy.pl/threads/decyzja-o-zwolnieniu-s-siwego.17064/ (dostęp: 14.09.2022).
Google Scholar

Siwy S., Informacja dla pracowników KAS, 2022, https://celnicy.pl/threads/informacja-dla-pracownikow-kas.17993/ (dostęp: 16.12.2022).
Google Scholar

Siwy S., Interwencja w sprawie CIRF, 2022, https://celnicy.pl/threads/interwencja-w-sprawie-cirf.17964/ (dostęp: 5.11.2022).
Google Scholar

Siwy S., Komunikat Zarządu dot. powrotu do służby Przewodniczącego ZZ Celnicy PL, 2021, https://celnicy.pl/threads/komunikat-zarzadu-dot-powrotu-do-sluzby-przewodniczacego-zz-celnicy-pl.17514/ (dostęp: 20.10.2022).
Google Scholar

Siwy S., Notatka – spotkanie w sprawie granicy, 2022, https://celnicy.pl/threads/notatka-spotkanie-w-sprawie-granicy.17938/ (dostęp: 10.10.2022).
Google Scholar

Siwy S., Odejść czy ryzykować?, 2022, https://celnicy.pl/threads/odejsc-czy-ryzykowac.17937/ (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Siwy S., Retorsje i szykany przy wdrażaniu KAS – List Przewodniczącego ZZ Celnicy PL Sławomira Siwego, 2017, https://celnicy.pl/threads/retorsje-i-szykany-przy-wdrazaniu-kas-list-przewodniczacego-zz-celnicy-pl-slawomira-siwego.14375/ (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Siwy S., Zasady mentoringu (materiał roboczy), 2022, https://celnicy.pl/threads/zasady-mentoringu-material-roboczy.17917/ (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku, 2018, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku, 2019, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2019 roku, 2020, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2020 roku, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2021 roku, 2022, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/sprawozdaniessc (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, nr 159/2019/P/18/009/KBF, 2020, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/009/ (dostęp: 27.10.2022).
Google Scholar

Staniszewski M., Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce, Jarocin 2007.
Google Scholar

Stanowisko pracowników CIRF w sprawie zmian organizacyjnych, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28348 (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Szpotański J., Gnom. Caryca. Szmaciak, Łomianki 2014.
Google Scholar

Święcki R., Wiceminister finansów: Od marca będzie lepiej, 2022, https://biznes.wprost.pl/opinie-i-komentarze/11013301/wiceminister-finansow-od-marca-bedzie-lepiej.html (dostęp: 21.12.2022).
Google Scholar

Święty Mikołaj i kontrola celno-skarbowa, b.d., https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3jGer_xnKbg (dostęp: 11.12.2022).
Google Scholar

Tarcza antyinflacyjna. Blokada etatów w administracji. „Każdej złotówce będziemy się przyglądać”, 2021, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-25/tarcza-anty-inflacyjna-premier-kazdej-zlotowce-bedziemy-przygladac-sie-nie-dwa-a-trzy-razy/ (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Trzaskowski z rozbrajającą szczerością o ściekach w Wiśle: „To nie jest tak, że mamy rozwiązania, które są w tej chwili gotowe”, 2019, https://wpolityce.pl/polityka/461466-trzaskowski-o-sciekach-w-wisle-nie-mamy-gotowych-rozwiazan (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

TYLKO U NAS. Szef Związku Celników zwolniony ze służby. Sławomir Siwy: „Uważam, że jest to decyzja wadliwa i bezprawna”, 2020, https://celnicy.pl/threads/tylko-u-nas-szef-zwiazku-celnikow-zwolniony-ze-sluzby-slawomir-siwy-uwazam-ze-jest-to-decyzja-wadliwa-i-bezprawna.16597/ (dostęp: 10.09.2022).
Google Scholar

Udział zatrudnienia kobiet i mężczyzn według kategorii urzędu (2021 r.), 2022, https://dane.gov.pl/pl/dataset/1577,zatrudnienie-w-sluzbie-cywilnej/resource/37535/table?page=1&per_page=20&q=&sort=col2 (dostęp: 22.10.2022).
Google Scholar

Ura E., „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej – w kontekście zasady praworządności, „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, nr 114, https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.16
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.16

Ura E., Zatrudnienie funkcjonariuszy w administracji celno-skarbowej po reformie, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2021, t. 28, nr 4, https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.021.14263
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.021.14263

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Warszawa 2018.
Google Scholar

Wdrażamy nowy model IT – integracja usług informatycznych w resorcie, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27501 (dostęp: 29.11.2022).
Google Scholar

Wiceminister finansów mówi o planie oszczędności i przyszłości rządowej tarczy, 2022, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/budzet-panstwa-2022-na-minusie-resort-finansow-szuka-oszczednosci/002pk5l (dostęp: 28.11.2022).
Google Scholar

Wiceminister finansów o „wyborczych cukierkach” PiS, 2022, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wiceminister-finansow-o-wyborczych-cukierkach-pis/6sqy5zn (dostęp: 21.12.2022).
Google Scholar

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 10 grudnia 2020 r., sygn. IV P 113/19, 2021, https://celnicy.pl/threads/wyrok-sadu-rejonowego-w-legnicy-iv-p-113-2019-dotyczacy-przywrocenia-do-sluzby-funkcjonariusza-ucywilnionego.17318/ (dostęp: 14.09.2022).
Google Scholar

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu „Europa w obliczu nowych wyzwań”, 2022, https://www.gov.pl/web/kas/xxxi-forum-ekonomiczne-w-karpaczu-europa-w-obliczu-nowych-wyzwan (dostęp: 12.11.2022).
Google Scholar

Z urzędów zabierają etaty, u siebie hodują wakaty…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28378 (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Zabieranie ludzi z US – ciąg dalszy, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28322 (dostęp: 22.11.2022).
Google Scholar

Zmiany w kontroli w IAS w Warszawie, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28326 (dostęp: 29.11.2022).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-28

Jak cytować

Nowak, I. (2023). „Zasoby kadrowe” Krajowej Administracji Skarbowej: reasumpcja po 5 latach funkcjonowania. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 113–192. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2023.01.06

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics